Felsefe

Program Tanımı

Bahçeşehir Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine insan, toplum ve evrene felsefi bakış yeteneğini geliştirmelerine, felsefe ve düşünce sorunlarını analiz etme, yorumlama ve eleştirel bakış açısıyla çözümleme kapasitelerini arttırmalarına, olaylar arasındaki sebep sonuç bağlantılarını farklı boyutlarıyla anlamalarına imkan verecek bir derin düşünceye sahip olma yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu problemin öğrencisinde, Felsefe’nin hayatı anlama çabasının en genel tanımı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, geçmişin düşünce ve teorilerini özümsemenin yanında, felsefe faaliyetinin günümüzün problemlerine bir çözüm olması ve gelecekte oluşabilecek sorunları ön görerek, insanlığa rehberlik edecek entelektüel ve pratik yaklaşımları üretecek bir zihniyet oluşturması beklenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere, çeşitli felsefe disiplinlerinin yaklaşım ve metodolojileri üzerinden akıl yürütme teknikleri, mantıksal süreçlerin kavranması, ahlaki tavır alışların geliştirilmesi, metafizik kavrayışın zenginleştirilmesi gibi düşünsel formasyonları kazandırması beklenmektedir.