Matematik Doktora (Türkçe) - Program Tanımı

Bilim ve teknolojinin çok hızlı geliştiği ve bu gelişimin ivmesinin sürekli arttığı günümüzde, deneysel çalışmalarda elde edilen bilginin büyük bir kısmı , teorik and sayısal veri niteliği taşımaktadır. Bu verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması ise ileri düzey matematiksel yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Matematik Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte olan Matematik doktora programı ile öğrenciler danışmanları ile birlikte Matematiğin; Mühendislik, Tıp, Fizik, Biyoloji, Bilgisayar Bilimleri ve Finans alanlarındaki uygulamalarına yönelik ileri düzeyde araştırmalar yapma olanağına sahiptirler. Akademik kadro, Uygulamalı Matematik, Kompleks Analiz,Nümerik Analiz ,Topoloji, Cebir ve Geometri alanlarında etkin bilimsel araştırmalar yapan ve araştırmalarını uluslararası atıf indekslerinde yer alan dergilerde yayına dönüştürme niteliğine sahip öğretim üyelerinden oluşmaktadır.
Matematik doktora programı, mezunların üniversitelerde başarılı bir akademik kariyer sahibi olmalarını sağlamak ve çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalar yapabilme yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Türkçe olarak sunulan , yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ve lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 2 farklı Ph.D. programımız bulunmaktadır. Yüksek lisans derece  üzerine, 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, en az   24 kredi karşılığı 8 ders veya Lisans derecesi üzerine  ( bütünleşik doktora programı) en az 21 kredisi zorunlu  olmak üzere , en az 45 kredi karşılığı 15 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı , orijinal bir konu içeren bir tez hazırlamak ve savunma sınavı çalışmalarından oluşur.
Doktora derecesi için maksimum süre, yüsek lisans deresi üzerine 8 yarıyıl ve lisans derecesi üzerine 10 yarıyıldır. Maksimum 4 yarıyıl bu süre uzatılabilir.