Ses Teknolojisi (Türkçe - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Ses Teknolojisi Programı ses mühendisliği, ses işleme uygulamaları, müzik prodüksiyonu, film ve görsel medya için ses, post prodüksiyon ve elektronik / elektro-akustik müzik çalışmalarının güncel teori ve tekniklerine odaklanan iki yıllık bir yüksek lisans programıdır. Programımız caz müziği performans ve kompozisyonu konularında özelleştirilmiş bir modül de içermektedir.

Ses Teknolojisi Bölümü ders programı ses fenomenini tüm açılarıyla incelemek üzerine kurgulanmıştır. Sesin fiziksel özellikleri bu alanda kullanılan en güncel ve popüler tekniklerle ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Stüdyo kayıt teknikleri, çok kanallı miksaj gibi dersler ile öğrenci ses stüdyosunun temel işleyişi, mikrofon teknikleri, çok kanallı kayıt, düzenleme ve miksaj konularında bilgi edinir. Bu çalışmalar ile öğrencilerde analitik dinleme becerilerinin oluşturulması ve sonucunda ses algısının geliştirilmesi amaçlanmaktır. Öğrenciler derslerden edindikleri teorik bilgileri üniversitemizin Galata kampüsünde yer alan endüstri standartlarındaki stüdyosunda çalışarak uygulama olanağına sahiptirler. Tam ekipmanlı ses stüdyosunda çok kanallı kayıt, stereo veya çok kanallı miksaj ve mastering uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenciler stüdyoyu çevrimiçi bir takvim sistemi ile rezerve ederek 7 gün 24 saat kullanabilirler.

Ses Teknolojisi günümüz sanatsal ve teknolojik gelişmelerine paralel olarak araştırma konuları her geçen gün artmakta olan bir alandır. Öğrenciler tez çalışmalarında müzik prodüksiyonu, müzik bilgi erişim, ses sentezleme, çağdaş elektronik müzik, uygulama ve enstrüman tasarımı gibi güncel başlıklar üzerine yoğunlaşmaktadırlar.

Ayrıca Ses Teknolojisi programındaki öğrencilerimize Caz konusunda yoğunlaştırılmış bir öğretim programı imkanı sunulmaktadır.