Mekatronik Mühendisliği (İngilizce - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,  mesleğini uluslararası seviyede yapabilecek üretken uzman mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve bilime özgün katkılar yapmayı hedeflemektedir. Programın hedefi özellikle robotik, otomotiv, enerji, imalat, elektronik gibi mekatronik mühendisliğine ilişkin konularda  çalışan mühendislere uzmanlık kazandırmaktır. Araştırma  alanlarımız arasında robotik  uygulamaları,  kara ve hava taşıtlarının aerodinamiği, dinamiği ve kontrolü, gürültü ve titreşimin  ölçüm ve kontrolü, bilgisayar destekli mühendislik sayılabilir. Stanford Üniversitesi ile işbirliği yapılarak oluşturulan BAU Robotik Laboratuvarında insan odaklı robotik konusunda araştırmalar yapmaktayız.  İngilizce olarak sunulan  tezli ve tezsiz  2 farklı Yüksek Lisans programımız bulunmaktadır.  Tezli program, 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, en az 21 kredi karşılığı 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yine İngilizce olan Tezsiz program, 9 kredisi zorunlu derslerden olmak üzere, en az 30 kredi karşılığı 10 dersten ve dönem projesi dersinden oluşur. Yurt içi  ve yabancı ülke üniversitelerinin  dört yıllık herhangi bir  mühendislik lisans  veya   temel bilimler lisans bölümünden  mezun olanlar doğrudan veya ‘‘Bilimsel Hazırlık’’  programını tamamladıktan sonra lisansüstü programımıza  kayıt olabilirler.