Endüstri Mühendisliği (İngilizce - Tezli) - Program Tanımı

Endüstri mühendisliği karmaşık süreçlerin ve sistemlerin yönetimi ve en iyilenmesi problemini ele alan bir uzmanlık alanıdır. Bahsedilen sistemler ekipmanlardan, ürünlerden, enerji ve veri akışından veya insan gücünden oluşabilir; ve endüstri mühendisinin görevi  bu sistemi oluşturan tüm süreçleri ve karar destek sistemlerini oluşturmak, geliştirmek ve test etmektir. Bunu gerçekleştirirken temelleri matematik bilimi, ekonomi, veya diğer  sosyal bilimlerdeki teori ve metotlardan yararlanır.
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın amacı; endüstri problemlerini etkin, verimli ve hızlı kararlar alarak çözüme yardımcı olacak sistemler geliştirmek, bu süreçler için matematiksel modeller ve yönetim modelleri tasarlamaktır. Bu program öğrencilere, çeşitli sektörler için uygulanabilir, yaratıcı ve yenilikçi endüstri mühendisliği yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Bu programı tamamladıktan sonra öğrenciler, üretim ve servis operasyonları yönetimi, stratejik yönetim, tedarik zinciri yönetimi ve finansal risk yönetimi ile birlikte, endüstri mühendisliği genel yöntem ve kavramları ve buna ek olarak günümüz iş dünyasının kritik karar verme alanlarında uzmanlığa sahip olacaklardır.
Endüstri mühendisliği yüksek lisans programı gücünü teorik yöntemler ve pratik uygulamaları arasındaki dengeden alır. Mühendislik temeli rassal modeller, matematik programlama uygulamaları, istatistiksel yöntemler gibi dersler üzerine kurulmuştur. Bunun yanında program süresince mühendislik yönetimi, finansal sistemler, servis mühendisliği, kalite ve tedarik zinciri uygulamaları gibi dersler ile öğrencinin farklı alanlardaki uzmanlığını artırması ve vaka analizleri yapması sağlanır. Ayrıca her öğrencinin yöneylem araştırması, üretim sistemlerinin tasarımı, üretim planlama, stok yönetimi, hizmet operasyonları yönetimi, kapasite planlama, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, kalite yönetimi, proje yönetimi, yatırım kararı verme, risk yönetimi ve finans mühendisliği, bilgi yönetimi, insan sermayesi yönetimi gibi endüstri mühendisliği alanlarında bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenmektedir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, toplam 7 ders, bir seminer ve ayrıca tez dersinden oluşmaktadır. Programın esnekliği sayesinde mezun olan öğrenci üretim veya servis sektöründe uzmanlık kazanmış olmanın yanı sıra akademik kariyere devam etmek için gerekli teorik altyapıyı da kazanmış olacaktır.