Biyomühendislik (İngilizce - Tezli) - Program Tanımı

Biyomühendislik, biyoloji, ilaç, sağlık ve canlılarla ilgili diğer alanlardaki sorunları tanımlama ve çözebilmek amacıyla doğa bilimleri ve mühendislik prensiplerinin uygulanması olarak tanımlanır. Biyomühendislik dalı makro boyuttan nano boyuta kadar geniş bir perspektif içerisinde biyolojik sistemlerin dizaynını ve nicelliğin entegre edilmesinin yollarını aramaktadır. Biyomühendislik, özellikle 21. yüzyılla başlayarak gelişmekte olup insanlığın sosyo-ekonomik gelişimi için köşe taşı bir bilim dalı olarak kabul görmektedir. Günümüzde biyomühendislik, termodinamik, akışkan mekaniği, kütle-ısı transferi, biyoreaktör dizaynı ve kinetik gibi mühendislik alanlarını mikrobiyoloji, genetik, protein kimyası ve metabolizma gibi çeşitli biyolojik alanlarla birleştirerek endüstriyel ve medikal problemlere umut verici çözümler önermektedir. Genel olarak biyomühendisler, biyo-uyumluluğu olan gıda katkısı, enerji taşıyıcı (hidrojen, biyoetanol, biyogaz ve benzeri), ilaç (antibiyotik, vitamin, hormon ve benzeri) ve biyokimyasal (protein ve amino asit, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) malzeme üretimi konularında çalışırlar.
Bahçeşehir Üniversitesi, Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı güncel ve ileri literatürü takip eden, pratik ve bilimsel sorunları çözmek için özgün bilimsel yaklaşımı olan, yeni bir yöntem geliştiren veya mevcut bir yöntemi doğa bilimleri alanındaki bir sorunu çözmek için kullanabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programına kayıt olan öğrencilerin minimum 21 kredilik ders almaları ve bir öğretim üyesi danışmanlığında yüksek lisans tezi tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler “Biyomühendislik Yüksek Lisansı” derecesine hak kazanacaklardır.