Siber Güvenlik (İngilizce,Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Bilgisayar sistemlerinin hızla yaygınlaşması ve hayatımızın her alanına girmesi, iş verimliliğimizi artırdığı ve hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, kötü niyetli kişilerin ve suç örgütlerinin faaliyet alanlarını da genişletmektedir. Kötü niyetli kişiler bilgisayar sistemlerimize sızabilmekte, bu durum hem şahıslar hem de kurum ve şirketler için büyük maddi kayıplar doğurabilmektedir. Son yıllarda bazı devletler tarafından, politik ve stratejik bilgileri uzun süreli izleme, manipüle ve tahrip etme adına gerçekleştirilen siber saldırılar ulusal güvenlik için de önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Siber güvenlik alanında yetişmiş insan gücü günümüzde hem kurumlar ve ticari şirketler, hem de devletler için önemli bir gereksinim haline gelmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmektir. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere şu temel alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir: "Ağ ve Bilgi Güvenliği", "Kriptoloji", "Zararlı Yazılım Analizi", “Sızma Testleri”, "Web Uygulamaları Güvenliği", "Güvenli Yazılım Geliştirme", "Adli Bilişim", "Siber Güvenlik Hukuku" ve "Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetimi."