İleri Oyunculuk - Program Yapısı

 

Konservatuvarların Lisans programını tamamlayan, veya herhangi bir lisans programını tamamlayıp Konservatuvar mezunları düzeyinde birikime sahip olan adaylar Yüksek Lisans sınavına başvurabilirler.

Adaylar, Enstitü’nün belirlediği tarihlerde yetenek sınavına (Mülakat) girerler. Mülakatlarda adaylardan 2 Tirad , 1 Şarkı ve 1 Şiir istenmektedir. Parçalarla ilgili başka bir kriter bulunmamaktadır.

(Komedi,dram,türkü vs. gibi detaylar adayın insiyatifindedir.) Sınav sırasında jüri doğaçlama çalışmalar yapabilir.

Sınavları başaran adaylar “Yüksek Lisans” programına kabul edilirler.

 

Eğitim dili Türkçe’dir. Tezli bir programdır ALES zorunluluğu vardır.

 

İleri Oyunculuk Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında ,8 ders, seminer ve tez çalışmaları yer almaktadır. Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır.


İleri Oyunculuk Tezli programının süresi minimum 4 , maksimum 6 yarıyıldır. Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.


Dersler, hafta içi akşam saatlerinde yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır.