Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

PROGRAM TANIMI

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı  ileride çeşitli üniversitelerde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  alanlarında ders vermeye veya ileri düzeyde bilimsel araştırma yapmaya yönelik olarak hazırlanmak isteyen ya da endüstride veya iş dünyasında araştırma alanlarında kariyer yapmayı hedefleyen eğitiminde yüksek başarı göstermiş olan master öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Doktora Programı insan davranışı, pazarlama ve kültürden gücünü alan  disiplinler bütünü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin İletişim Bilimleri alanında son derece çok-yönlü bir eğitimle donanım kazanmaları gerekmektedir.  İletişim Bilimleri doktora programı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  alanlarında teorik, yaratıcı ve araştırma konularında ders yükünü tamamlamış olan öğrencilerin farklı disiplenlerle bütünleşeceklerdir.Örneğin reklamın psikolojik etkileri üzerinde yoğunlaşmayı hedefleyen bir öğrenci psikoloji disiplininden, reklamın ekonomi içerisindeki yeri ve etkileri üzerine çalışmayı hedefleyen bir öğrenci ise ekonomi disiplininden dersler alarak disiplinler arası bir yaklaşımla alanlarında derinleşme fırsatına sahip olacaklardır. 
Böylelikle öğrenciler kendi bireysel amaçları doğrultusunda hareket ederek seçmiş oldukları uzmanlık alanında daha derinlemesine bir araştırma ve beceri geliştirme olanağına sahip olacaklardır. Her doktora öğrencisi reklamcılığın belli bir alanında gerçek bir uzman olabilecek şekilde kariyerini şekillendirebilecektir.

Özet olarak programın amacı kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve pazarın sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen iletişim bilimciler yetiştirmek ve sosyal bilim araştırma altyapısını oluşturup, ülkemizdeki reklam ve halkla ilişkiler  teorilerinin, araştırmasının ve eğitiminin gelişimine katkıda bulunmaktır.