MBA - Muhasebe ve Uluslararası Raporlama

Program Adı: Muhasebe ve Uluslararası Raporlama 

Program Dili/Türü: Türkçe/Tezsiz
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul
Koordinatör Yardımcısı: Bedrettin Çakmak
e-posta: bedrettin.cakmak@gss.bau.edu.tr
Tel:+90 212 381 01 78

PROGRAM TANIMI

Dünyadaki değişim süreci ve ticari faaliyetlerin sınır tanımadan hızla tüm dünyaya yayılması doğal olarak muhasebe alanında da pek çok düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin Türkiye içinde de yansımaları olmuş ve Türkiye uluslararası faaliyetler için gerekli uyum çalışmalarını muhasebe alanında da hızla gerçekleştirmiştir. Daha geniş bir pencereden bakıldığında mali tablo kullanıcılarının sadece yurtiçi ilgi grupları ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda dış yatırımcıları da kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde mali raporlama, muhasebe standartları ve denetim farklı bir boyut kazanmıştır.

HUZ AKADEMİ ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Muhasebe uzmanlığı dalında hazırlanan bu program çerçevesinde, yüksek lisans öğrencilerine muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin hemen her konuda geniş bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Program sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna yönelik hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve mali raporlama konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır. Ayrıca uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı tanıması 

3568 sayılı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" kapsamındaki meslek mensupları kabul edildiği takdirde %50 indirimli olarak programa kayıt yaptırabilirler.

Bu içerik 21/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.