Yönetim Bilişim Sistemleri

 
 
 
 
 
Program Adı: Yönetim Bilişim Sistemleri
Program Dili/Türü: Türkçe/Tezsiz
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Yavuz Günalay
Koordinator Yardımcısı: Tuğba Göktaş
e-posta: yonetimbilisim@gss.bahcesehir.edu.tr
telefon: 0 212 381 01 82

PROGRAM TANIMI

Son yıllarda artan iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler yeni disiplinlerin ve disiplinlerarası uzmanlıkların doğmasına yol açmıştır.Yönetim-Bilişim Sistemleri de böyle bir disiplinlerarası dal olarak ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen ara adam gereksinimlerini yaratmıştır.

Hem teknolojiyi ve bilişim sistemlerinin altyapısını bilen, hem de işletmelerin iş ve yönetim alanındaki gereksinimlerini kavrayan uzmanların yetiştirilmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki programların en temel hedefidir.
Bu içerik 20/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.