Yönetim Bilişim Sistemleri

PROGRAM TANIMI

Son yıllarda artan iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler yeni disiplinlerin ve disiplinlerarası uzmanlıkların doğmasına yol açmıştır.Yönetim-Bilişim Sistemleri de böyle bir disiplinlerarası dal olarak ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen ara adam gereksinimlerini yaratmıştır.

Hem teknolojiyi ve bilişim sistemlerinin altyapısını bilen, hem de işletmelerin iş ve yönetim alanındaki gereksinimlerini kavrayan uzmanların yetiştirilmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki programların en temel hedefidir.