Dersler

İngilizce Önlisans/Lisans Zorunlu Dersler

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

ENG1003

İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I

3

4

2

2

Bahar

ENG1004

İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II

3

4

2

2

 

 

 

 

 

ENG 1003

ENG 1003 dersi öğretim dili İngilizce olan öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri akademik dil becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Ders öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte akademik metin okuma ve analiz etme, akademik kelime bilgilerini geliştirme, açımlama (paraphrasing), özetleme ve alıntı yapma ve atıfta bulunma gibi akademik dünyanın temel taşlarını oluşturan içerikleri kapsamaktadır. Ders içerik olarak Modern Diller Bölümü hocalarının ortaklaşa çalışarak ortaya çıkardıkları öğrenci ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan ve güncel konuları içeren materyaller ile yürütülür. Bu ders 3 kredidir; 2 saat teorik (senkron) ve 2 saat uygulama (asenkron) bazlı planlanmıştır.

ENG 1004

ENG 1004 dersi öğretim dili İngilizce olan öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri akademik dil becerilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Öğrenciler ENG 1003 dersinde edindikleri becerileri bu ders için de kullanmakla birlikte yazılı bir kaynağın güvenirliğini değerlendirerek farklı kaynaklardan gelen bilgiyi sentezleme ve bu bilgiyi yazıya aktarıp argümanlarını destekleyecek şekilde kullanmaya odaklanırlar. Ders içerik olarak Modern Diller Bölümü hocalarının ortaklaşa çalışarak ortaya çıkardıkları ve öğrenci ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan güncel konuları içeren materyaller ile yürütülür. Bu ders 3 kredidir; 2 saat teorik (senkron) ve 2 saat uygulama (asenkron) bazlı planlanmıştır.

*ENG 1004 dersinin önkoşulu bulunmamaktadır. Ancak bu ders ENG 1003 dersinin devamı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Zorunlu Dersler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü hariç)

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

ENG1103

Yabancı Dil I

2

3

2

0

Bahar

ENG1104

Yabancı Dil II

2

3

2

0

ENG1103

Dersin amacı temel olarak öğrencilere lisans çalışmalarını yürütmede İngilizceyi etkin bir biçimde kullanma becerisi kazandırmaktır. Bu bağlamda dört dil becerilerine vurgu yapan bir program tasarımı benimsenmiştir. Ders kapsamında öğrencilerin eğitim alanına özgün makaleleri etkin okuma, bu makaleleri doğru atıf yaparak paragraf düzeyinde yazma becerileri edinmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca bu derste öğrencilerin veri kaynaklarının güvenirliğini sorgulama, farklı kaynaklardan elde ettikleri bilgiyi analiz ve sentez yaparak verilen bir soruyu metin düzeyinde yanıtlayabilme becerilerini geliştirebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Son olarak bu derste öğrencilerin eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ders içi ve ders dışı etkinliklere yer verilmektedir. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir.

ENG1104

Dersin amacı temel olarak öğrencilere lisans çalışmalarını yürütmede İngilizceyi etkin bir biçimde kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrencilerin eğitim alanında özgün makaleleri etkin okuma, bu makaleleri doğru atıf yaparak akademik bir makale yazma, Etkili ders notu tutma ve sözlü sunum becerileri edinmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca bu uygulama dersinde öğrencilerin analiz, sentez, eleştirel düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Akran değerlendirme ve kendi yaptıkları sunuma yönelik yansıtıcı düşünme yapmak yoluyla öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Zorunlu Dersler

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

ENG1061

İngilizce I

2

2

2

0

Bahar

ENG1062

İngilizce II

2

2

2

0

Güz

ENG1063

İngilizce III

2

2

2

0

Bahar

ENG1064

İngilizce IV

2

2

2

0

ENG1061 – İNGİLİZCE I – SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENG 1061 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca sağlık dünyası, birincil bakım takım ve hizmetleri, hasta diyalogları, sağlık sektöründeki meslekler ve yerler, kişinin işini yapabilmesi için bilmesi gereken beceriler ve iletişim becerileri gibi konular işlenir.

ENG1061 (GASTRONOMİ&MUTFAK SANATLARI) – İNGİLİZCE I – UYGULAMALI BİLİMLER OKULU

ENG 1061 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir.Ders özellikle Mutfak Sanatları öğrencilerinin sektördeki iletişim becerilerini güçlendirmek için mutfak, baharatlar, pişirme yöntemleri, beslenme ve kariyer alternatifleri gibi temaları göz önünde bulundurarak hazırlanmış kaynaklardan yararlanılarak dizayn edilmiştir. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca mutfak, mutfaktaki kişiler, restoranlardaki kişiler, mutfak araç gereçleri, eylemler, lezzetler, ölçüler, mutfak güvenliği ve beslenme gibi konular işlenir.

ENG1062 – İNGİLİZCE II – SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENG 1062 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca doktorlar tarafından sunulan hizmetler, hastaneler, hastanelerdeki bölümler, birimler ve klinikler, sağlık ürünleri tedarik zinciri, hasta bakım ve memnuniyeti, sağlık çalışanlarını başarılı kılan faktörler, özel ve devlet hastanelerinin sektördeki yeri gibi konular işlenir.

ENG1062 (GASTRONOMİ&MUTFAK SANATLARI) – İNGİLİZCE II – UYGULAMALI BİLİMLER OKULU

ENG 1062 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir.Ders özellikle Mutfak Sanatları öğrencilerinin sektördeki iletişim becerilerini güçlendirmek için mutfak, baharatlar, pişirme yöntemleri, beslenme ve kariyer alternatifleri gibi temaları göz önünde bulundurarak hazırlanmış kaynaklardan yararlanılarak dizayn edilmiştir. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca et çeşitleri, deniz ürünleri, süt ürünleri, meyveler, sebzeler, baharatlar ve bitkiler, makarna cinsleri, tahıllar, pastacılık, ekmek yapımı, günün öğünlerine uygun yiyecekler ve tatlılar gibi konular işlenir.

ENG1063 – İNGİLİZCE III – SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENG 1063 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca sağlık sektöründe motivasyon, çalışanları motive etme yolları, hemşire türleri, hemşirelik alanında kariyer ve hastalarla ilgilenme gibi konular işlenir.

ENG1063 (GASTRONOMİ&MUTFAK SANATLARI) – İNGİLİZCE III – UYGULAMALI BİLİMLER OKULU

ENG 1063 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir.Ders özellikle Mutfak Sanatları öğrencilerinin sektördeki iletişim becerilerini güçlendirmek için mutfak, baharatlar, pişirme yöntemleri, beslenme ve kariyer alternatifleri gibi temaları göz önünde bulundurarak hazırlanmış kaynaklardan yararlanılarak dizayn edilmiştir. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca kokteyl tarifleri, kokteyl hazırlama, menü planlama, yiyecekleri betimleme, menü sunumu ve sipariş alma gibi konular işlenir.

ENG1064 – İNGİLİZCE IV – SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENG 1064 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Dersin kredisi 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca iyi iletişim, iletişim sorunları, 21. yüzyıl hastalıkları, sağlıklı kalma yolları ve fit olmanın değeri gibi konular işlenir.

ENG1064 (GASTRONOMİ&MUTFAK SANATLARI) – İNGİLİZCE IV – UYGULAMALI BİLİMLER OKULU

ENG 1064 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir.Ders özellikle Mutfak Sanatları öğrencilerinin sektördeki iletişim becerilerini güçlendirmek için mutfak, baharatlar, pişirme yöntemleri, beslenme ve kariyer alternatifleri gibi temaları göz önünde bulundurarak hazırlanmış kaynaklardan yararlanılarak dizayn edilmiştir. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2-B1 olarak tanımlanmıştır. Dersin kredisi 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca yiyecek önerme, tatlı tarif etme, şikayette bulunma, şikayetlerle ilgilenme, hesap isteme ve hesabı açıklama gibi konular işlenir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Önlisans Zorunlu Dersler

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

ENG1071

İngilizce I

2

3

1

2

Bahar

ENG1072

İngilizce II

2

3

1

2

ENG1071 – İNGİLİZCE I – SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

ENG 1071 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A1 olarak tanımlanmıştır. Dersin kredisi 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 3 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca sağlık dünyası, iş arkadaşları ile iletişim, hemşirelik değerlendirmeleri ve görevleri, sağlık yemekleri ve ölçümleri gibi, kişinin işini yapabilmesi için bilmesi gereken beceriler ve iletişim becerileri gibi konular işlenir.

ENG1072 – İNGİLİZCE II – SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

ENG 1072 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A2 olarak tanımlanmıştır. Dersin kredisi 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 3 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca doktorlar ve hemşireler tarafından sunulan hizmetler, fizik tedavi hareketleri ceşitleri, yaşlılara bakım, sektördeki yeri gibi konular işlenir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Önlisans Zorunlu Dersler - (İNG) İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

ENG 1103

Yabancı Dil I

2

3

2

0

Bahar

ENG 1104

Yabancı Dil II

2

3

2

0

ENG1103 SAĞLIK – İNGİLİZCE I – SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

ENG1103 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 3 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca sağlık dünyası, iş görev dağılımlarını anlama, hastalar ile iletişim, semptomları belirleme gibi kişinin işini yapabilmesi için gereken beceriler ve iletişim becerileri konuları işlenir.

ENG1104 SAĞLIK – İNGİLİZCE II – SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

ENG1104 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin sağlık sektöründe daha etkin bir kariyere sahip olmasını amaçlamaktadır. İngilizce dil becerilerini geliştirme  ve sağlık sektöründe iletişim becerilerini güçlendirme hedefiyle harmanlanmış bir şekilde öğrenciye sunulmaktadır. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre B1 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 3 saat olarak belirlenmiştir. Dönem boyunca doktorlar ve hemşireler tarafından sunulan hizmetler, fizik tedavi hareketleri ceşitleri, yaşlılara bakım, gibi kişinin işini yapabilmesi için gereken bilgi ve iletişim becerileri konuları işlenir.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu – Pilotaj Bölümü Zorunlu Dersler

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Teorik

Uygulama

Güz

PLT 2001

Havacılık İngilizcesi I

2

4

2

0

Bahar

PLT 2002

Havacılık İngilizcesi II

2

4

2

0

PLT 2001-HAVACILIK İNGİLİZCESİ I-PİLOTAJ

PLT 2001 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencileri havacılık terminolojileri ile tanıştırmayı ve kariyer odaklı metinler ve diyaloglar aracılığıyla İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre B1-B2 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir.

PLT 2002-HAVACILIK İNGİLİZCESİ I-PİLOTAJ

PLT 2002 dersi öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanısıra onları mesleki anlamda hazırlamayı hedefleyen bir derstir. Ders öğrencilerin havacılık terminolojisi bilgisini arttırmayı ve kariyer odaklı metinler ve diyaloglar aracılığıyla Ingilizce dil becerilerini daha ileri seviyeye çekmeyi hedefler. Dersin seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre B1-B2 olarak tanımlanmıştır. Ders 2 kredidir. Ders için ayrılan zaman dilimi haftada 2 saat olarak belirlenmiştir.