BAUBAP

BAP HAKKINDA

BAUBAP, BAU bünyesindeki Öğretim Üyelerinin dış fon kaynaklarından bağımsız olarak hazırladıkları projeleri Üniversitemiz adına fonlayan yapıdır ve BAP Komisyonu tarafından yönetilmektedir. BAP başvuruları BAUTTO tarafından alınmakta ve Komisyon’a değerlendirilmek üzere sunulmaktadır. Üniversite dışı diğer proje yürütme işlemlerinde olduğu gibi BAP projelerinin bütçe ve finans yönetimi süreci BAUTTO kontrolündedir. Bu projelere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları başvuruları BAUTTO tarafından yürütülmektedir.

BAUBAP’a proje önerisi sunmak isteyen siz değerli Öğretim Üyeleri;

  • Başvurularınız için web sitemizde yer alan BAP yönergesi ve BAP formlarını kullanabilirsiniz.
  • Başvurularınızı bağlı olduğunuz akademik birim onayları ile birlikte BAUTTO’ya fiziki evraklar ile teslim edebilirsiniz (Dijital kopyalar için: tto@tto.bau.edu.tr).
  • BAUBAP Komisyonu yılda 3 defa olmak üzere toplanacaktır. Ara dönemlerde gelen başvurularınız müteakip Komisyon gündemine dahil edilecektir.

 

 

Başvuru

BAUTTO web sitesinde yer alan ARGE Lavoratuvar Talep Formu ilgili Dekanlık onayı ile oluşturulur ve ebys üzerinden Rektörlük onayına sunulur.

Değerlendirme

Başvurular Rektörlük tarafından değerlendirilir. Rektörlük talepleri BAPkomisyon gündemine dahil edebilir veya doğrudan alım onayı verebilir.

Komisyon

Yılda 3 defa olmak üzere (4 ay ara ile) Komisyon toplanarak, diğer proje başvuruları ile birlikte ARGE Laboratuvar Taleplerini değerlendirir.

Ön İnceleme

Rektörlük tarafından yönlendirilen ARGE Laboratuvar talepleri şekli olarak BAUTTO tarafından incelenir. Uygun ise düzenlemelerin yapılması için başvuru sahibine dönüş yapılır.

Satın Alma Süreci

Projelerin bütçe harcamaları Proje Yürütücüsünün sorumluluğundadır. Projelerde yapılacak satınalımlar BAUTTO
ve MİDB koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Onaylanan her BAUBAP projesi için BAUTTO koordinasyonu ile MİDB tarafından banka hesabı açılır, komisyon tarafından onaylanan bütçeler bu hesaba aktarılır. Proje yürütücüsü harcamalarını BAUTTO’ya ait harcama bildirim formları ve resmi harcama belgeleri ile BAUTTO’ya ve MİDB koordinasyonu ile yapar.


Proje ilerleme ve İzleme

Süreci

Proje ilerleme sunumları projenin başlama tarihinden itibaren her altı ayın sonunda proje yürütücüleri tarafından
hazırlanır ve BAUTTO’ya sunulur. BAUTTO, BAP yönergesi gereğince sunumu inceler ve BAP komisyonuna iletir. Komisyonda proje ilerleme sunumu çıktılara  uygunluğu değerlendirilir.


Proje Sonuçlandırma

Süreci

Proje tamamlandığında proje sonuç formu hazırlanarak BAUTTO’ya sunulur ve kabul edilmesi müteakip proje sonlandırılır.

 

 

Başvuru

Öğretim Üyeleri; BAUTTO web sitesinde yer alan Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Proje Desteği ve Hızlı Destek BAP başvuru formları ile BAP yönergesine uygun olarak BAUTTO’ya her zaman başvuru yapabilir.

Ön İnceleme

BAUTTO, BAP yönergesi gereğince başvuruları şekli olarak inceler. Format, proforma, bütçe, eksik bilgi vb. kontrol edilir. Özgün değer ve metodoloji vb. içerik incelemesi yapmaz.

Komisyon

Yılda 3 defa olmak üzere (4 ay ara ile) Komisyon toplanarak, Yönergede yer alan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda projeler değerlendirilir.

Sonuçlar

Sonuçlar başvuru sahibine bildirilir. Revize kararı alınan başvurular bir sonraki komisyon gündemine eklenmek üzere başvuru sahibine bildirilir. Eğer revize başvuru dönem içinde teslim edilmezse komisyon gündemine dahil edilmez.

Destek Kararı Sonrası

BAUTTO, Komisyon kararnamesini hazırlar. Destek kararı alınan projeler için kararname ile hesap açılması ve ödenek transferleri rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı sonrası MİDB tarafından hesap açılır ve bütçe transferleri gerçekleşir.

Satın Alma Süreci

Projelerin bütçe harcamaları Proje Yürütücüsünün sorumluluğundadır. Projelerde yapılacak satınalımlar BAUTTO ve MİDB koordinasyonu ile gerçekleştirilir. Onaylanan her BAUBAP projesi için BAUTTO koordinasyonu ile MİDB tarafından banka hesabı açılır, komisyon tarafından onaylanan bütçeler bu hesaba aktarılır. Proje yürütücüsü harcamalarını BAUTTO’ya ait harcama bildirim formları ve resmi harcama belgeleri ile BAUTTO’ya ve MİDB koordinasyonu ile yapar.
Proje ilerleme ve İzleme Süreci
Proje ilerleme sunumları projenin başlama tarihinden itibaren her altı ayın sonunda proje yürütücüleri tarafından hazırlanır ve
BAUTTO’ya sunulur. BAUTTO, BAP yönergesi gereğince sunumu inceler ve BAP komisyonuna iletir. Komisyonda proje ilerleme sunumu çıktılara uygunluğu değerlendirilir.

Proje Sonuçlandırma Süreci

Proje tamamlandığında proje sonuç formu hazırlanarak BAUTTO’ya sunulur ve kabul edilmesi müteakip proje sonlandırılır.