İletişim Tasarımı (Türkçe, Tezli/Tezsiz)

İletişim Tasarımı (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı yaratıcı ve eleştirel bakış açısı ile uygulama esasında kendisini geliştirmek isteyen bireylerin ulusal ve uluslararası çerçevede geleneksel ve yeni mecralarda önemli bir çeşitlilik sunarak tasarım, illüstrasyon, fotoğraf, video, ses ve animasyon alanlarında özgün ve yenilikçi çalışmalar yapmasına olanak sağlamaktır.

İletişim Fakültesi’ni disiplinlerarası yeni çalışmalar gerçekleştirilmesi adına bir merkez haline getirme potansiyeli bulunan bu program bireysel uygulamacıların çalışmalarını geliştirmelerine ve farklı alanlarda özgün ve yenilikçi iş üretebilme kapasitelerini güçlendirmelerine olanak sağlayarak ayrıca, tez ve küratöryel projelerle ilgili teorik ve uygulama altyapılarının birleştiği, iletişim ve sanat mecralarının olasılıklarını kullanan seçkin ve belirleyici akademik eleştirel çalışmaların üretimini destekleyecektir.

İletişim Tasarımı (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Fotoğraf ve Video bölümlerinin kadrosunun birikim, nitelik ve bilgisinin tüm çeşitliliğinden yararlanır. Programın planında sanat ve iletişimin farklı biçimlerine yönelik mecraların kullanımı, medya arkeolojisi, medya kuramı, kamera görüntülerinin tarihi ve teorileri olduğu kadar, grafik, tasarım, animasyon, ses tasarımı, fotoğrafik ve videografik uygulamalarda geniş çapta uzmanlık ve araştırmalar mevcuttur. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere, teorik bilginin yanısıra mesleki hayatlarına yönelik uygulamaya yönelik donanımların da kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Programa Kabul Koşulları

Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Yazılı sınav ve mülakat ile öğrenci kabul edilecektir. Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, referansları, özgeçmiş yazıları, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeyleri tezli programlar için geçerli ALES belgeleri ve ilgili EADB’ce uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu EADB tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

 

Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Kredi Sayısı ve Dersler

İletişim Tasarımı(Türkçe- Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’ndanYüksek Lisans derecesi almak için toplam30 kredilik 10 dersi tamamlamak, proje çalışmasında başarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 10 dersin 3’ü zorunlu 7’si seçmeli ders olarak tasarlanmış olup toplam 90 AKTS’den oluşmaktadır.

İletişim Tasarımı(Türkçe- Tezsiz) Yüksek Lisans Programı için alınması gereken zorunlu dersler isimleriyle gösterilmiştir ve diğer seçmeli dersler öğrenciler tarafından uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçilecektir. Tezsiz programda öğrencilerin 3. yarıyılda başladıkları proje çalışmasına aynı dönemde tamamlamaları öngörülmüştür.

İletişim Tasarımı(Türkçe-Tezli) Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 24 kredilik 8 dersi tamamlamak, bir seminer dersi, Tez-1 ve Tez-2 dersinden başarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 8 dersin 3’ü zorunlu 5’i seçmeli 1 seminer dersi Tez-1 ve Tez-2 dersi olarak tasarlanmış olup, 120 AKTS’den oluşmaktadır.

İletişim Tasarımı(Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri sonunda İletişim Tasarımı(Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans diplomasına sahip olurlar.