CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Doktora Türkçe Program Tanımı

Programın amacı; hemşirelik alanında bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, elde ettiği verileri bilim ve insanlığın yararına sunabilen, sağlık bakım sistemlerinde kalite yönetimine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak araştırma sonuçlarını, bakımın iyileştirilmesi sürecine sistematik biçimde yansıtılmasını sağlayacak modeller olarak önerebilen bilim doktoru hemşireler yetiştirmektir.