Finansal Teknolojiler EN Ders Listesi

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FIN5237 FinTech 1.0 Güz/bahar 3 0 3 8
Temel Bilgiler
Öğretim Dili: İngilizce          
Dersin Türü: Seçmeli          
Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans          
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze          
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Aslı Yüksel          
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Aslı Yüksel/ Yard. Doç. Dr. Emin Köksal           
Dersin Amacı: FinTech alanında faaliyet göstermek isteyen, bilgi kazanma ihtiyacı duyan, ülkemizdeki FinTech ekosisteminin temel noktalarını ve bu doğrultuda bir strateji oluşturmayı yönelik bir altyapı hazırlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Kazanımları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Teknoloji ve regülasyonların finansal hizmetler sektörü üzerindeki etkilerini anlamak,
Finansal hizmetler sektöründeki fırsatları ve riskleri anlamak,
FinTech girişimi oluşturacak bilgi birikimini edinmek,
 
 
 
Hafta Konu Ön Hazırlık
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
     
7)    
8)    
9)    
10)    
11)    
12)    
13)    
14)    
15)            
Kaynaklar
   
Diğer Kaynaklar:  
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı        
Ara Sınavlar 1 50%        
Final 1 50%        
Toplam 100%        
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI 50%        
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 50%        
Toplam 100%        
AKTS / İş Yükü Tablosu
Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü      
Ders Saati 14 3 42      
Uygulama 12 3 36      
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 9 117      
Ara Sınavlar 1 3 3      
Final 1 3 3      
Toplam İş Yükü 201      
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
  Etkisi Yok 1
En Düşük
2
Düşük
3
Orta
4
Yüksek
5
En Yüksek
           
 
  Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Fintech konularının ekonomi ve finans teorileri çerçevesinde incelenmesini sağlar.  5
2) Finansal piyasaların ve kurumların işleyişini kapsayacak şekilde güçlü bir kavramsal finans anlayışı sunar. 5
3)  Eleştirel düşünme, verilerin değerlendirilmesi, bilimsel metodun temel prensiplerinin uygulanması yetenek ve tekniklerini geliştirir.  4
4) Ekonomi, finans ve teknoloji alanlarında teorik araçların ve nicel yöntemlerin kullanımlası ile karmaşık problemlerin tanımlanmasını ve analiz edilmesini sağlar.  5