Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Program Tanımı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Hakkında Genel Bilgi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programında; toplum sağlığı yöntemlerine dayalı olma ilkesini esası alınarak, nörolojik rehabilitasyon alanında,  kas iskelet sistemi temel patolojileri hakkında sunum ve vaka çalışmaları, pediatrik rehabilitasyon alanında,  pediatrik dönem nörolojik hastalıklarının rehabilitasyonu kapsamındaki değerlendirme ve tedavi yöntemlerini,  klinik vaka örnekleri ile  tartışma esasına dayanan kanıta dayalı çalışmaların önemi ve güncel literatür taramalarını esas alan çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra, günümüz ortez teknolojisindeki gelişmelere bağlı,  bireyin ihtiyaçlarına göre fonksiyon değerlendirilmeleri vaka çalışmaları ile ön planda yürütülmektedir.

Onkolojik rehabilitasyon, çocuk ve yetişkin bireylere yönelik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, sporcu sağlığı gibi çalışma alanlarında, toplumsal gelişim ve dönüşüm sürecinin gereksinimlerine bağlı çalışmalar, öğrenci etkileşim merkezli yürütülmektedir.

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının Amaçları

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında ilk amaç, bireylerin hareketliliğini ve yaşam kalitesini beklenen seviyeye taşıyabilmek için ağrının giderilmesini sağlamaktır. Bu perspektif sınırları içinde evrensel değerleri benimsemiş, farklı yaşam çevrelerinde, rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzmanlaşmış, araştırmacı, özgüveni ve özyeterlik becerisi yüksek, bilgi teknolojilerine hakim ve entegre çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların Mesleki Profilleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilgi alanları geniş bir istihdam imkanına sahiptir. Aynı zamanda, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektöre ait yataklı tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, okullar, spor kulüpleri, huzur evleri gibi çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi ve akademisyenlik görevlerinde de bulunabilmektedirler.