Sinirbilim EN - Tezli

Sinirbilim, canlılardaki sinir sistemini yapısal ve işlevsel olarak inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. Sinir sisteminin gelişiminden yapısına, moleküler organizasyonundan hücresel fonksiyonlarına, hücreden sinir ağlarına, sinir ağlarından tüm beyine ve tüm beyinden davranışlara ve tersine davranışlardan moleküllere doğru izlenen yoldaki ilişkiler sinirbilimin araştırma alanları içerisindedir. 

İnsan vücudunun en karmaşık yapısı diyebileceğimiz sinir sisteminin anlaşılması pek çok farklı bilim dalının birlikte çalışması ile mümkün olabilmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda geliştirilen beyin görüntüleme teknolojileri sinirbilimin başlı başına bir alan olarak diğer tıbbi bilimlerden ayrılmasına ve insan beyninin ve sinir sisteminin işleyişinin ve hastalıklarının anlaşılması konusunda büyük adımlar atılmasına olanak sağlamıştır. Sinir hücrelerinin moleküler yapılarının ve genetik özelliklerinin anlaşılmaya başlanması ile de, sinir sistemi hastalıklarının gelişimi, tanısı ve tedavisi konularında daha başarılı bir duruma gelinmiştir.

Dünyada beyin araştırmaları konusunda yapılan araştırmaları yakından takip ederek bu alanda öncül çalışmalar yapmak üzere, dünyadaki bilimsel ivmeye ülkemizin de katılması gerekmektedir. Bu amaçla, sinirbilimin çeşitli alanlarında uzman araştırmacılar, akademisyenler ve profesyoneller kazandırılması hedeflenmiştir. Sinirbilim yüksek lisans programı dahilinde, moleküler biyoloji, genetik, biyofizik, anatomi, radyoloji, patoloji ve nöroonkoloji gibi farklı alanların bir arada ve ortak çalışmaları ile sinirbilimleri konusunda hem dünyadaki güncel gelişmelere paralel çalışmalar yürütülmesi hem de öğrencilerin bu konudaki teorik ve pratik eğitimler alması programın temel hedefidir. 

Sinirbilim Yüksek Lisans Programının Amaçları

Programın amacı, sinirbilim çalışma alanında dünyadaki gelişmelere paralel olarak teknik bilgi ve donanımın öğrencilere sağlanması ile sinirbilimleri konularında bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyebilen ve yeni adımlar atabilmek için gerekli adımları belirleyebilecek yeteneğe sahip araştırmacıların yetiştirilmesidir. Ayrıca, farklı bilim dallarındaki yaklaşımların ve bilgilerin kazandırılması ile öğrencilere multidisipliner yaklaşım ve bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerin, sinir sisteminin moleküler biyolojisi, anatomisi, işleyişi, hastalıkları ve sinirbilimlerinde kullanılan deneysel metodlar üzerinde uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Akademik uzmanlaşmada ilk adım sayılabilecek olan master sonrası öğrenciler biyolojik ve sağlık bilimlerinde temel bilimlere dahil olan ilgili dallarda doktora çalışmalarına başvurma şansı elde edeceklerdir.