BAU Bridge- Siyasal Veri Analizi Sertifika Programı

BAU Bridge Siyasal Data Analizi - Sertifika Programı

SBUİ Bölümü ve BETAM

(ortak program)

Programın Kısa Tanıtımı:

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için seçmen davranışı, siyasal tercihler, savaş ve barış kararlarında ve pratiklerindeki varyasyonlar, liderlerin sosyal medya diplomasileri gibi pek çok alanda alanında data analizi giderek daha da yaygınlaşmakta ve veri analitiği için doğru yöntemlerin ve araçların öğrenilmesi önem kazanmaktadır. Siyasal data analizi programı 24 saatlik bir eğitim ve  pratik uygulamalardan oluşan oturumlardan oluşur. Programın amacı bütüncül bir yaklaşım içerisinde katılımcıları nicel araştırma yöntemlerinin prensipleri doğrultusunda, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında büyük veri (kamuoyu araştırmaları verisi, makro istatistikler) uygulamalarını öğretmek ve edinilecek veri analizi yöntem ve tekniklerini mezun olduktan sonra profesyonel kariyer hayatlarında nasıl entegre edebileceklerine dair donatmaktır.

Program Detayları

 • Kavram ve Veri İlişkisi (2 saat)

 • Evren ve Örneklem (2 saat)

 • Data: Betimleyici istatistikler ve Uygulamalı Betimleyici Veri Analizi (4 saat)

 • Değişkenler arası ilişkiler ve Uygulamalı Betimleyici Veri Analizii (4 saat)

 • Regresyon ve modelleme ve Uygulamalı Betimleyici Veri Analizi (4 saat)

 • Büyük veri kullanımı - best practices: Kamuoyu veri analizi ve Hands-on Betimleyici Veri Analizi (4 saat)

 • Büyük veri kullanımı - best practices: Sosyal Medya veri analizi (2 saat) – Barend Lutz

 • Raporlama (2 saat)

Eğitmenler:

 • Prof. Dr. Yılmaz Esmer

 • Prof. Dr. Ebru Canan-Sokullu

 • Barend Lutz (TBA)

 • Duygu Karadon

 • Atakan Yılmaz