Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr.
Nafiz ARICA (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5800
nafiz.aricaeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nafizarica

Prof. Dr.
Mehmet Alper TUNGA (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0562
alper.tungaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetalpertunga

Dr. Öğr. Üyesi
Gürkan SOYKAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5672
gurkan.soykaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr.
Ahmet BEŞKESE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0132
ahmet.beskeseeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetbeskese

Prof. Dr.
Ali Yekta ÜLGEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 5693
aliyekta.ulgeneng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Salford University
Doktora: Salford University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aliyektaulgen

Prof. Dr.
Gülay BULUT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0540
gulay.buluteng.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulaybulut

Prof. Dr.
Lütfi ARDA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0558
lutfi.ardaeng.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Florida State University, Marmara Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lutfiarda

Prof. Dr.
Mohamed Saied HAMED (Yarı Zamanlı)
0212 381 00 00
mohamedsaied.hamedeng.bau.edu.tr

Prof. Dr.
Mustafa ÖZBAYRAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5703
Mustafa.ozbayrakeng.bau.edu.tr
Lisans: Çukurova Üniversitesi
Y. Lisans: Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University
Doktora: Loughborough University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaozbayrak

Prof. Dr.
Recep DİMİTROV
Özgeçmiş(CV)
4442864
recep.dimitroveng.bau.edu.tr
Lisans: 1982 Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Y. Lisans: 1982 Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doktora: 1986 Bulgaristan Bilim Akademisi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/recepdimitrov

Prof. Dr.
Sarper ÖZHARAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0565
sarper.ozharareng.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: University of Central Florida
Doktora: University of Central Florida  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sarperozharar

Prof. Dr.
Sümer ŞAHİN (Misafir Öğretim Üyesi)
+90 212 380 00 00
Lisans: Ege Universitesi
Y. Lisans: University of Stuttgart
Doktora: University of Stuttgart  

Prof. Dr.
Şeref KALEM
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 55
seref.kalemeng.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Paris Üniversitesi, Fizik Yüksek Mühendisliği
Doktora: Paris Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serefkalem

Prof. Dr.
Tofıgh ALLAHVIRANLOO
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
tofigh.allahviranlooeng.bau.edu.tr
Lisans: Tabriz University
Y. Lisans: Islamic Azad University
Doktora: Islamic Azad University  

Prof. Dr.
Tunç BOZBURA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0116
tunc.bozburaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr.
Yaman Ömer ERZURUMLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0853
yamanomer.erzurumlueng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: University of Central Florida  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yamanomererzurumlu

Doç. Dr.
Alkan SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0892
alkan.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Maryland
Doktora: University of Maryland  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alkansoysal

Doç. Dr.
Barış SELÇUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0890
baris.selcukeng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Eindhoven University of Technology  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/barisselcuk

Doç. Dr.
Canan ACAR
Özgeçmiş(CV)
90 212 381 0887
canan.acareng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Illinois Institute of Technology
Doktora: University of Ontario Institute of Technology  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cananacar

Doç. Dr.
Gül Tekin TEMUR
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gultemur

Doç. Dr.
Maksat ASHYRALIYEV
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0567
maksat.ashyralyyeveng.bau.edu.tr
Lisans: Turkmen State University
Y. Lisans: University van Amsterdam
Doktora: University van Amsterdam  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/maksatashyraliyev

Doç. Dr.
Mehmet Berke GÜR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0556
berke.gureng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Southern California
Doktora: University of Massachussetts  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetberkegur

Doç. Dr.
Ozan AKDOĞAN
Özgeçmiş(CV)
02123815681
ozan.akdoganeng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Universitesi
Y. Lisans: University of Delaware
Doktora: University of Delaware  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanakdogan

Doç. Dr.
Saeid KARAMZADEH
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 49
saeid.karamzadeheng.bau.edu.tr
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saeidkaramzadeh/index.html

Doç. Dr.
Süreyya ÖZÖĞÜR AKYÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0534
sureyya.akyuzeng.bau.edu.tr  
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sureyyaakyuz

Doç. Dr.
Tankut ATAN
Özgeçmiş(CV)
4442864
sabritankut.ataneng.bau.edu.tr
Lisans: 1989 Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: 1993 Iowa State University
Doktora: 1997 Iowa State University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sabritankutatan

Dr. Öğr. Üyesi
Görkem KAR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 69
gorkem.kareng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: The State University of New Jersey  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gorkemkar

Dr. Öğr. Üyesi
Adnan ÇORUM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0591
adnan.corumeng.bau.edu.tr
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/adnancorum

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Fatih TABAK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 56 48
ahmetfatih.tabakeng.bau.edu.tr
Lisans: 2005 Sabancı Üniversitesi
Y. Lisans: 2007 Sabancı Üniversitesi
Doktora: 2012 Sabancı Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetfatihtabak

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Naci ÜNAL
+90 212 381 0611
ahmetnaci.unalvs.bau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Alper CAMCI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5692
alper.camcieng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Wayne State University
Doktora: University of Central Florida  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alpercamci

Dr. Öğr. Üyesi
Andrew John BEDDALL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0875
andrewjohn.beddalleng.bau.edu.tr
Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Y. Lisans: University of Sheffield, Sheffield, UK
Doktora: University of Sheffield, Sheffield, UK  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/andrewjohnbeddall

Dr. Öğr. Üyesi
Ayça YALÇIN ÖZKUMUR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0878
ayca.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: 2003 Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: 2005 Boston University
Doktora: 2009 Boston University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aycayalcinozkumur

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe KAVUŞTURUCU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0842
ayse.kavusturucueng.bau.edu.tr
Lisans: 1987 Purdue Universitesi
Y. Lisans: 1990 NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ
Doktora: 1995 NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysekavusturucu

Dr. Öğr. Üyesi
Barış ÇAKMAK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
baris.cakmakeng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Sabancı Üniversitesi  
https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bariscakmak/

Dr. Öğr. Üyesi
Başak AKDEMİR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0896
basak.akdemireng.bau.edu.tr
Lisans: American University
Y. Lisans: De Montfort University
Doktora: De Montfort University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/basakakdemir

Dr. Öğr. Üyesi
Bora BÜYÜKSARAÇ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5649
bora.buyuksaraceng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/borabuyuksarac

Dr. Öğr. Üyesi
Burcu TUNÇ ÇAMLIBEL
+90 212 381 5694
burcu.tunceng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/burcutunccamlibel

Dr. Öğr. Üyesi
Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5702
cavitfatih.kucuktezcaneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/fatihkucuktezcan

Dr. Öğr. Üyesi
Cemal Okan ŞAKAR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0571
okan.sakareng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemalokansakar

Dr. Öğr. Üyesi
Çağlar SİVRİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0536
caglar.sivrieng.bau.edu.tr
Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/caglarsivri

Dr. Öğr. Üyesi
Dilruba ÖZMEN
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
dilruba.ozmeneng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Rutgers University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/dilrubaozmenertekin

Dr. Öğr. Üyesi
Doğan AKCAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0583
dogan.akcaneng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/doganakcan

Dr. Öğr. Üyesi
Ece Gelal SOYAK
Özgeçmiş(CV)
(0212) 381 00 00
ece.gelalsoyakeng.bau.edu.tr
Lisans: Sabanci Üniversitesi
Y. Lisans: University of California, Riverside
Doktora: University of California, Riverside  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ecegelalsoyak

Dr. Öğr. Üyesi
Elizabeth HEMOND
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0877
elizabethmather.hemondbilgineng.bau.edu.tr
Lisans: Columbia University
Y. Lisans: University of North Carolina Wilmington
Doktora: Northeastern University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/elizabethhemondbilgin

Dr. Öğr. Üyesi
Emel DEMİRCAN
+90 212 381 0553
emel.demircaneng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Stanford University
Doktora: Stanford University  

Dr. Öğr. Üyesi
Emine KANDEMİŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0840
emine.kandemiseng.bau.edu.tr
Lisans: 2005 Haliç Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/eminekandemis

Dr. Öğr. Üyesi
Ethem ÇANAKOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0590
ethem.canakoglueng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Koç Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ethemcanakoglu

Dr. Öğr. Üyesi
Gökhan GELİŞEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0553
gokhan.geliseneng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Lehigh University / Columbia University
Doktora: New York University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gokhangelisen

Dr. Öğr. Üyesi
Hakan SOLMAZ
Özgeçmiş(CV)
+90 (212) 381 5673
hakan.solmazeng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/hakansolmaz

Dr. Öğr. Üyesi
İrem FIRTINA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0857
irem.firtinaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremfirtinaertis

Dr. Öğr. Üyesi
İrem ŞANAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5675
irem.sanaleng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremsanal

Dr. Öğr. Üyesi
Lavdie RADA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0582
lavdie.radaeng.bau.edu.tr
Lisans: University of Tirana
Y. Lisans: Polytechnic University of Tirana
Doktora: University of Liverpool  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lavdieradaulgen

Dr. Öğr. Üyesi
Masoud NEGİN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 5668
masoud.negineng.bau.edu.tr
Lisans: Azad Üniversitesi
Y. Lisans: Azad Üniversitesi / Işık Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/masoudnegin

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Şükrü KURAN
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Turgay PAMUK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 73
mehmetturgay.pamukeng.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu Komutanlığı
Y. Lisans: Naval Postgraduate School
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetturgaypamuk

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Eren YILDIRIM
444 28 64
mustafaeren.yildirimeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Kyungsung Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaerenyildirim

Dr. Öğr. Üyesi
Nezihe YILDIRAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5657
nezihe.kucukyildiraneng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/neziheyildiran

Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Lütfi UYANIK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0544
omer.uyanikeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/omerlutfiuyanik

Dr. Öğr. Üyesi
Övgü ÖZTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5688
ovgu.ozturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Tokyo University
Doktora: Tokyo University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ovguozturkergun

Dr. Öğr. Üyesi
Özge YÜCEL KASAP
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5680
ozge.yucelkasapeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozgeyucelkasap

Dr. Öğr. Üyesi
Pelin ERKOÇ
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
pelin.erkoceng.bau.edu.tr
Lisans: 2007-2012 Istanbul Teknik Universitesi
Y. Lisans: 2012 Umeå Universitesi
Doktora: 2017 Koç Universitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/pelinerkoc

Dr. Öğr. Üyesi
Pınar BÖLÜK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0579
pinar.sarisarayeng.bau.edu.tr
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/pinarsarisarayboluk

Dr. Öğr. Üyesi
Sait GÜL
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
sait.guleng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saitgul

Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk BAKTIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5676
selcuk.baktireng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Worcester Polytechnic Institute
Doktora: Worcester Polytechnic Institute  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/selcuk/

Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk TUZCUOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0514
selcuk.tuzcuoglubau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kazimselcuktuzcuoglu

Dr. Öğr. Üyesi
Serhan KIRLANGIÇ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5699
serhan.kirlangiceng.bau.edu.tr
Lisans: 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: 2013 University of Waterloo  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serhankirlangic

Dr. Öğr. Üyesi
Serkan AYVAZ
Özgeçmiş(CV)
444 2 864
serkan.ayvazeng.bau.edu.tr
Lisans: 2006 Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: 2008 Kent State Üniversitesi
Doktora: 2015 Kent State Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serkanayvaz

Dr. Öğr. Üyesi
Tamer UÇAR
+90 212 381 0575
tamer.ucareng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tamerucar

Dr. Öğr. Üyesi
Tarkan AYDIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0318
tarkan.aydineng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tarkanaydin

Dr. Öğr. Üyesi
Tevfik AYTEKİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0580
tevfik.aytekineng.bau.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tevfikaytekin

Dr. Öğr. Üyesi
Yücel Batu SALMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5690
batu.salmaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Kyungsung University  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yucelbatusalman

Dr. Öğr. Üyesi
Zafer İŞCAN
Özgeçmiş(CV)
4442864
Lisans: 2002 İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: 2012 İstanbul Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/zaferiscan

Dr.
Didem ARSLANBAŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5806
didem.arslanbaseng.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Öğr. Gör.
Barış YÜCE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0880
baris.yuceeng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/barisyuce

Öğr. Gör.
Duygu ÇAKIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0542
duygu.cakireng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Öğr. Gör.
Ka Kuen LEUNG
4442864

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kakuenleung

Öğr. Gör.
Mahmoud Jafari Shah BELAGHI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0581
mahmoud.belaghieng.bau.edu.tr
Lisans: Shahid Beheshti University
Y. Lisans: Tarbiat Moalem University
Doktora: Eastern Mediterranean University (Northern Cyprus)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mahmoudjafarishahbelaghi

Öğr. Gör.
MD BAHARUL ISLAM
+90 212 381 00 00

Öğr. Gör.
Nermıne Ahmed EL SISSI
0212 381 00 00

Öğr. Gör.
Özlem KANGA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0552
ozlem.kangaeng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Sabancı Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozlemkanga

Arş. Gör.
Abdulkadir GENÇ
Özgeçmiş(CV)
(0212) 381 56 51
abdulkadir.gencbahcesehir.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/abdulkadirgenc/

Arş. Gör.
Ali GÜZEL
Özgeçmiş(CV)
0212 381 56 44
ali.guzeleng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aliguzel

Arş. Gör.
Aysun SOYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 08 67
aysun.soysaleng.bau.edu.tr
Lisans: Ahi Evran Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysunsoysal

Arş. Gör.
Büşra MUTLU İPEK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0539
busra.mutluipekeng.bau.edu.tr
Lisans: KTA Karatay Üniversitesi
Y. Lisans: KTA Karatay Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/busramutluipek

Arş. Gör.
Duran Emre KANACI
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
duranemre.kanacieng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duranemrekanaci

Arş. Gör.
Duygu ÜÇÜNCÜ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0586
duygu.ucuncueng.bau.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duyguucuncu

Arş. Gör.
Erkut ARICAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5664
erkut.aricaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/erkutarican

Arş. Gör.
Esra ADIYEKE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5653
esra.adiyekeeng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/esraadiyeke

Arş. Gör.
Fatih TARAK
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
fatih.tarakeng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/fatihtarak

Arş. Gör.
Gülfem ER
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
gulfem.ereng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulfemer

Arş. Gör.
Gülşah BOZCU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
gulsah.bozcueng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulsahbozcu

Arş. Gör.
Kübra DEĞERLİ
0212 381 05 46
kubra.degerlieng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kubradegerli

Arş. Gör.
Mehmet Can ALPHAN
+90 212 381 0889
mehmetcan.alphaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetcanalphan

Arş. Gör.
Mehmet Ziya ERENOĞLU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
mehmetziya.erenoglueng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetziyaerenoglu

Arş. Gör.
Merve ARITÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5663
merve.ariturkeng.bau.edu.tr
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveariturk

Arş. Gör.
Merve Ayyüce KIZRAK
0212 381 05 41
merveayyuce.kizrakeng.bau.edu.tr
Lisans: Haliç Üniversitesi
Y. Lisans: Haliç Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveayyucekizrak

Arş. Gör.
Ozan Rıdvan AKSU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
ozanridvan.aksueng.bau.edu.tr
Lisans: 2013 İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2018 Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanridvanaksu

Arş. Gör.
Resul ÇALIŞKAN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
resul.caliskaneng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Arş. Gör.
Selen YOLDAŞ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 05 43
selen.yoldaseng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Ünivertesitesi (Devam)

Arş. Gör.
Sevgi CANPOLAT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5660
sevgi.canpolateng.bau.edu.tr
Lisans: Çankaya Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sevgicanpolat

Arş. Gör.
Simge AKAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0553
simge.akayeng.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/simgeakaytemur

Arş. Gör.
Utku GÜLEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0828
utku.guleneng.bau.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/utkugulen

Arş. Gör.
Ümmügülsüm ALYÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5689
ummugulsum.alyuzeng.bau.edu.tr
Lisans: Trakya Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi / İTÜ
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)  
http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ummugulsumalyuz

İbrahim Ertuğrul YALÇIN (İdari Asistan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0557
ibrahimertugrul.yalcineng.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ibrahimertugrulyalcin

Güray GÜNGÖR (Eğitim ve Ar-Ge Laboratuvar Koordinatörü)
+90 212 381 0858
guray.gungoreng.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi