Akademik Kadro

Prof. Dr.
Yavuz GÜNALAY (Dekan )
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0492
yavuz.gunalayeas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: McMaster University  

Doç. Dr.
Bülent ANIL (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0503
bulent.anileas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Georgia State University
Doktora: Georgia State University  

Doç. Dr.
Elif YOLBULAN (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
444 2864
elif.okaneas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: University of Salford
Doktora: Yeditepe Üniversitesi  

Prof. Dr.
Ahmet ERKUŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0517
ahmet.erkuseas.bau.edu.tr
Lisans: Kara Harp Okulu
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora: Atatürk Üniversitesi  

Prof. Dr.
Aslı YÜKSEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0513
asli.yukseleas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Bilkent Üniversitesi  

Prof. Dr.
Ayşe Nilüfer NARLI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0444
nilufer.narlieas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: University Sains Malaysia  

Prof. Dr.
Ebru CANAN SOKULLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0434
ebru.cananeas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: University of Essex
Doktora: University of Siena  
https://twitter.com/ebruscsokullu

Prof. Dr.
Ela ÜNLER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0489
ela.unlereas.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Fatma ÖZKUL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0509
fatma.ozkuleas.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Figen TÜRÜDÜOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0487
figen.okereas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Gazanfer ÜNAL
Özgeçmiş(CV)
4442864
gazanfer.unaleas.bau.edu.tr
Lisans: Deniz Harp Okulu Komutanlığı
Y. Lisans: Naval Postgraduate School
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr.
Gönül BAKAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0531
gonul.bakayeas.bau.edu.tr
Lisans: University of London
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr.
Heath W. LOWRY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5106
heath.lowrybau.edu.tr
Lisans: Portland State University
Y. Lisans: University of California
Doktora: University of California  

Prof. Dr.
İpek ALTINBAŞAK FARİNA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0454
ipek.altinbasakeas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: West Georgia State
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Prof. Dr.
Metehan IRAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0449
metehan.irakeas.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Hacettepe Üniversitesi  
http://www.brainlab.bahcesehir.edu.tr/

Prof. Dr.
Necip ÇAKIR
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0491
necip.cakireas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Catholic - Leuven- Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Prof. Dr.
Niyazi BERK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0461
niyazi.berkbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Rıfat KAMAŞAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5624
rifat.kamasakeas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: University of Oxford / Durham University / Middlesex University
Doktora: University of Exeter  

Prof. Dr.
Seyfettin GÜRSEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0484
seyfettin.gurseleas.bau.edu.tr
Lisans: Universite de Grenoble
Y. Lisans: Universite de Grenoble
Doktora: Universite de Grenoble  

Prof. Dr.
Ümit EROL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0455
umit.eroleas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Louisiana University  

Prof. Dr.
Yılmaz ESMER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0456
yilmaz.esmereas.bau.edu.tr
Lisans: Yale University
Y. Lisans: Stanford University
Doktora: Stanford University  

Doç. Dr.
Çağlar YURTSEVEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0505
caglar.yurtseveneas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Boston College
Doktora: Boston College  

Doç. Dr.
Emin KÖKSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0482
emin.koksaleas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr.
Esra ALBAYRAKOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5630
esra.albayrakoglueas.bau.edu.tr
Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Doktora: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  

Doç. Dr.
Gökçe UYSAL KOLAŞIN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0498
gokce.kolasinbau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: University of Rocheste
Doktora: University of Rocheste  

Doç. Dr.
Hakkı ÖZTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0464
hakki.ozturkeas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr.
Havva Pınar İMER
Özgeçmiş(CV)
0212 381 56 34
havvapinar.imereas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: City University of New York
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Doç. Dr.
Hümeyra ADIGÜZEL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0501
humeyra.adiguzeleas.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr.
İsmail Burak KÜNTAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0185
burak.kuntaybau.edu.tr
Lisans: Florida Atlantik Üniversitesi
Y. Lisans: Florida Atlantik Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi  

Doç. Dr.
Kaan ÖĞÜT
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0470
kaan.oguteas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Doç. Dr.
Mehmet ÇELİK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0326
mcelikbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doktora: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Doç. Dr.
Mine ÖZAŞÇILAR ÖZTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0440
mine.ozascilareas.bau.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Doç. Dr.
Ozan BAKIŞ
0212 381 00 00
ozan.bakiseas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Parıs University
Doktora: Parıs University  

Doç. Dr.
Pınar Melis YELSALI PARMAKSIZ
Özgeçmiş(CV)
4442864
pinarmelis.yelsaliparmaksizeas.bau.edu.tr

Doç. Dr.
Reşit Deniz GÖKÇE
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0485
deniz.gokceeas.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Georgia State Üniversitesi
Doktora: Georgia State Üniversitesi  

Doç. Dr.
Selcen ÖNER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0473
selcen.onereas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Doç. Dr.
Ulaş SUNATA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0442
ulas.sunataeas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Osnabrück Üniversitesi  

Doç. Dr.
Zeynep Hande PAKER UNCU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0475
hande.pakereas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: McGill University
Doktora: McGill University  

Dr. Öğr. Üyesi
Arda Can KUMBARACIBAŞI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0528
ardacan.kumbaracibasieas.bau.edu.tr
Lisans: University of Kent
Y. Lisans: University of Kent
Doktora: University of Kent  

Dr. Öğr. Üyesi
Arzu KARAKULAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0432
arzu.karakulakeas.bau.edu.tr
Lisans: Tübingen Üniversitesi
Y. Lisans: Tübingen Üniversitesi
Doktora: Tilburg Üniversitesi / Koç Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe Meltem BUDAK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0460
aysemeltem.budakeas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: University of Birmingham  

Dr. Öğr. Üyesi
Bahar KÖSEOĞLU
Özgeçmiş(CV)
444 28 64
bahar.koseoglueas.bau.edu.tr
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Bahar TANYAŞ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 04 43
bahar.tanyaseas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Birkbeck, University of London  

Dr. Öğr. Üyesi
Başak Türküler AKA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0465
basakturkuler.akaeas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Beyza TEPE
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0529
beyza.tepeeas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Bora ERDAMAR
Özgeçmiş(CV)
4442864
bora.erdamareas.bau.edu.tr
Lisans: Bogazici Üniversitesi
Y. Lisans: Istanbul Bilgi Üniversitesi
Doktora: Ecole Polytechnique  

Dr. Öğr. Üyesi
Dinçer DEDEOĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0495
dincer.dedeoglueas.bau.edu.tr
Lisans: Bilgi Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Doruk UYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0448
doruk.uysalirakeas.bau.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Carleton University  

Dr. Öğr. Üyesi
Emine Zeren TAŞPINAR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
eminezeren.taspinareas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Université Paris-X Nanterre
Doktora: Sabancı Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Gülberk GÜLTEKİN SALMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0479
gulberk.salmaneas.bau.edu.tr
Lisans: Alabama University
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Hale ÖGEL BALABAN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 56 37
hale.ogelbalabaneas.bau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Hatice Övgü TÜZÜN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0532
ovgu.tuzunbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: University of Kent
Doktora: University of Kent  

Dr. Öğr. Üyesi
Kaya AKYILDIZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0441
kaya.akyildizeas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: Binghamton University  

Dr. Öğr. Üyesi
Nuran Feryal TANSUĞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5399
feryal.tansugbau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Bilkent Üniversitesi
Doktora: University of Toronto  

Dr. Öğr. Üyesi
Nuri YAZICI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0324
nuri.yazicibau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Atatürk Üniversitesi
Doktora: Atatürk Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Oya MORTAN SEVİ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 56 35
oya.mortansevieas.bau.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi
Y. Lisans: Ege Üniversitesi
Doktora: Ege Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Perihan Tuğçe ASLAN
0212 381 00 00

Dr. Öğr. Üyesi
Simay İKİER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5620
simay.ikiereas.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: University of Toronto  

Dr. Öğr. Üyesi
Tuba TORU DELİBAŞI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0496
tuba.torueas.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Toulouse School of Economics, UT1
Doktora: L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Toulouse School of Economics  

Dr. Öğr. Üyesi
Umut UĞURLU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
umut.ugurlueas.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Zekeriya TÜZEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0466
zekeriya.tuzeneas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr.
Kenan SAYACI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0342
kenan.sayacibau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Öğr. Gör.
Ayşe ERTUĞRUL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0515
ayse.ertugruleas.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Université de Sorbonne
Doktora: University of Paris1 Panthéon Sorbonne  

Öğr. Gör.
Burcu ALARSLAN ULUDAŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0321
burcu.uludasbau.edu.tr
Lisans: 1 İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi (Devam)  

Öğr. Gör.
Markus Christian SLEVOGT
Özgeçmiş(CV)
+90 0212 381 0177
markus.slevogtgss.bau.edu.tr

Öğr. Gör.
Nebi CEYLAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0655
nebi.ceylanbau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör.
Sabine HEIM
4442864

Öğr. Gör.
Sean Michael COX
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5924
sean.coxint.bau.edu.tr
Lisans: University of Utah
Y. Lisans: University of Delaware
Doktora: University of Delaware  

Öğr. Gör.
Serkan ÜSTÜNER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0311
serkan.ustunerbau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Arş. Gör.
Elif DURSUN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5627
elif.dursuneas.bau.edu.tr
Lisans: Gediz Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

Arş. Gör.
Burçak PERKER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 05 02
burcak.cebecieas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi  

Arş. Gör.
Büşra EROĞLU
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0530
busra.eroglueas.bau.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi - Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)  

Arş. Gör.
Deniz MÜEZZİNOĞLU
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00

Arş. Gör.
Didem CİCERALİ
0212 381 00 00
didem.ciceralieas.bau.edu.tr
Lisans: Beykent Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Arş. Gör.
Günce Sabah ERYILMAZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0471
gunce.eryilmazeas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam)  

Arş. Gör.
Muhammed Alperen YAŞAR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi

Arş. Gör.
Sena CÜRE ACER
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0438
sena.cureeas.bau.edu.tr
Lisans: Koç Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

İdari Asistan
Çağkan UBAY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0459
cagkan.ubayeas.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Viyana Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Ayşe YILMAZ ERTEN
Özgeçmiş(CV)
0212 381 00 00
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Ecole Normale Supérieure de Lyon
Doktora: Ecole Normale Supérieure de Lyon  

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet AYDEMİR
Özgeçmiş(CV)
0212 381 51 53
ahmet.aydemires.bau.edu.tr
Lisans: Koç University
Y. Lisans: Koç University
Doktora: Boğaziçi University  

Berna GÜLER (Uzman)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5808
berna.gulereas.bau.edu.tr