Akademik Kadro

Ayşe NUHOĞLU
Prof. Dr.
Ayşe NUHOĞLU (Dekan)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0387
ayse.nuhoglulaw.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Mehmet Sinan ALTUNÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Sinan ALTUNÇ (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0366
sinan.altunclaw.bau.edu.tr
Lisans: 2001 Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: 2004 Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: 2010 Galatasaray Üniversitesi  

Aziz Can TUNCAY
Prof. Dr.
Aziz Can TUNCAY (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0354
azizcan.tuncaylaw.bau.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: İş Ve Sosyal Güvenli̇k Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Adnan DEYNEKLİ
Prof. Dr.
Adnan DEYNEKLİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0374
adnan.deyneklilaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Feridun YENİSEY
Prof. Dr.
Feridun YENİSEY
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0356
feridun.yeniseylaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Gülsen GÜNEŞ
Prof. Dr.
Gülsen GÜNEŞ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0360
gulsen.guneslaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Mali̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Kadir Emre GÖKYAYLA
Prof. Dr.
Kadir Emre GÖKYAYLA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0379
kadiremre.gokyaylalaw.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi  

Ahmet YAYLA
Doç. Dr.
Ahmet YAYLA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0358
ahmet.yaylalaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Uzmanlık: İdare Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Aslı MAKARACI
Doç. Dr.
Aslı MAKARACI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0363
asli.makaracilaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Burak HUYSAL
Doç. Dr.
Burak HUYSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0399
burak.huysallaw.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Ceren Zeynep PİRİM
Doç. Dr.
Ceren Zeynep PİRİM
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0383
cerenzeynep.pirimlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Université Paris 1-Panthéon Sorbonne  

Didem YILMAZ
Doç. Dr.
Didem YILMAZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0380
didem.yilmazlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Fatma Burcu SAVAŞ KUTSAL
Doç. Dr.
Fatma Burcu SAVAŞ KUTSAL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0372
burcu.savaslaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: İş Ve Sosyal Güvenli̇k Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Öz SEÇER
Doç. Dr.
Öz SEÇER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0370
oz.secerlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Seda ÖKTEM ÇEVİK
Doç. Dr.
Seda ÖKTEM ÇEVİK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0368
seda.oktemlaw.bau.edu.tr
Lisans: Bilgi Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Zafer KAHRAMAN
Doç. Dr.
Zafer KAHRAMAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0371
zafer.kahramanlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Ahu AYANOĞLU MORALI
Dr. Öğr. Üyesi
Ahu AYANOĞLU MORALI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0392
ahu.moralilaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Ayşe İpek SARIÖZ
Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe İpek SARIÖZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0396
ipek.sariozlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Ayşe ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe ŞAHİN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0373
ayse.sahinlaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Ti̇caret Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Begüm ŞERMET SÜZEN
Dr. Öğr. Üyesi
Begüm ŞERMET SÜZEN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0388
begum.sermetlaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Elif KÜZECİ
Dr. Öğr. Üyesi
Elif KÜZECİ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0355
elif.kuzecilaw.bau.edu.tr
Lisans: Başkent Üniversitesi
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi
Uzmanlık: Genel Kamu Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Ankara Üniversitesi  

Evrim AKGÜN
Dr. Öğr. Üyesi
Evrim AKGÜN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0376
evrim.akgunlaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Uzmanlık: Ti̇caret Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Gülen SİNEM TEK
Dr. Öğr. Üyesi
Gülen SİNEM TEK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0386
sinem.teklaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Güner Hande ULUTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi
Güner Hande ULUTÜRK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0378
hande.uluturklaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Uzmanlık: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam)  

Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
Dr. Öğr. Üyesi
Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0377
melis.taspolatlaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Serkan KÖYBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi
Serkan KÖYBAŞI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0365
serkan.koybasilaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Doktora: Galatasaray Üniversitesi  

Şebnem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem KILIÇ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0384
sebnem.kiliclaw.bau.edu.tr
Lisans: Bilgi Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Uzmanlık: İş Ve Sosyal Güvenli̇k Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Abdülkadir KAYA
Öğr. Gör.
Abdülkadir KAYA
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0398
abdulkadir.kayalaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Amsterdam University
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Hukuk Anabi̇li̇m Dali

İsmail PAMUK
Öğr. Gör.
İsmail PAMUK
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0375
ismail.pamuklaw.bau.edu.tr
Lisans: Kara Harp Okulu / Ankara Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi / The Judge Advocate General's Legal Center and School
Uzmanlık: Mi̇lletlerarasi Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Ayça YALTI
Arş. Gör.
Ayça YALTI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0391
ayca.yaltilaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Uzmanlık: Mali̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Burak ETİRLİ
Arş. Gör.
Burak ETİRLİ
Özgeçmiş(CV)
0212 381 0353
burak.etirlilaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi (Devam)
Uzmanlık: Ti̇caret Hukuku Anabi̇li̇m Dali

Deniz MERAKLI
Arş. Gör.
Deniz MERAKLI
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0395
deniz.meraklilaw.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)  

Mahmut Mustafa ÖZDİL
Arş. Gör.
Mahmut Mustafa ÖZDİL
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0362
mahmut.ozdillaw.bau.edu.tr
Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Y. Lisans: Galatasaray Üniversitesi
Uzmanlık: İdare Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam)  

Mert NOMER
Arş. Gör.
Mert NOMER
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0390
mert.nomerlaw.bau.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Uzmanlık: Genel Kamu Hukuku Anabi̇li̇m Dali
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi (Devam) - İstanbul Üniversitesi (Devam)  

Şefika Deren GÜNDÜZ
Arş. Gör.
Şefika Deren GÜNDÜZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0357
sefikaderen.gunduzlaw.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Uzmanlık: Medeni̇ Hukuk Anabi̇li̇m Dali
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Devam)