MAGNA CARTA-800 YIL ÖNCE ATILMIŞ OLAN ÖZGÜRLÜK TOHUMLARI YETERİNCE ÇİÇEKLENEBİLDİ Mİ?

Tarih   9 Ekim 2015
Saat  09.00-17.45
Yer  B Konferans Salonu
Adres  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Etkinlik programını indirmek için tıklayınız.

MAGNA CARTA -

 SEKİZ YÜZ YIL ÖNCE ATILMIŞ OLAN ÖZGÜRLÜK TOHUMLARI YETERİNCE ÇİÇEKLENEBİLDİ Mİ?

 

9 Ekim 2015 – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Düzenleyen :Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu

                     Prof. Dr. Feridun Yenisey

                   Prof. Dr. Gülsen Güneş

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI  (9:00 -  9:30)

 

Prof. Dr. Gülsen Güneş, BAU Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feridun Yenisey, BAU Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, BAU Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

 

                    1. Oturum

MAGNA CARTA VE HUKUK DEVLETİ

HUKUK TARİHSEL, FELSEFİK VE KAMU HUKUKSAL BAKIŞ (9:30 – 10:45)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Tevfik Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

 

 1.       Rukiye Akkaya Kia, Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi
 2.       Sevtap Metin, Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi
 3.       Fatma Gül Karagöz, Araş. Gör. – Galatasaray Üniversitesi

 

Kahve Arası

 

           2. Oturum

MAGNA CARTA VE  YARGI İLE  İNSAN HAKLARI

ANAYASAL VE CEZASAL BAKIŞ (11:00 – 12:30)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı,  TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı

 

 1.       Sultan Üzeltürk, Prof. Dr. – Yeditepe Üniversitesi
 2.       Pınar Memiş Kartal, Doç. Dr. – Galatasaray Üniversitesi
 3.       Didem Yılmaz, Y.Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
 4.       Sinan Altunç, Y. Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi

 

Öğle  Arası

      ODAK  KONUŞMA (14:00 – 14:45)

            Süheyl  Batum,  Prof. Dr. – Bahçeşehir  Üniversitesi

 

 3. Oturum

MAGNA CARTA VE MALİ  ÖZGÜRLÜKLER

MALİ VE VERGİSEL BAKIŞ (15:00 – 16:15)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ateş Oktar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü  Başkanı

 

 1.       Gülsen Güneş, Prof. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
 2.       Hakan Üzeltürk, Prof. Dr. –Yeditepe Üniversitesi
 3.       Funda Başaran Yavaşlar,  Prof. Dr. - Marmara Üniversitesi

 

Kahve Arası

 PANEL

MAGNA CARTA -  ÖNCESİYLE VE SONRASIYLA (16:30 – 17:45)

Oturum Başkanı ; Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 1.       Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr. – Galatasaray Üniversitesi
 2.       Bumin Doğrusöz, Dr. – Marmara Üniversitesi
 3.       Somay Tümerkan, Dr. - Avukat
 4.       Serkan Köybaşı, Y. Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
 5.       Mahmut Özdil, Araş. Gör. – Bahçeşehir Üniversitesi

 

Kahve  İkramı

 

İletişim  : Araş. Gör. Ayça Yaltı   ayca.yalti@law.bahcesehir.edu.tr

               Ayşe Özge Atalay         ayseozge.atalay@law.bahcesehir.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 09/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.