SİZE ULAŞALIM 

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

Kayropraktik Yüksek Lisans Programı - Ders İçerikleri

KYR 5101 Seminer 0 Kredi – 0 AKTS

Fizyoterapi–Rehabilitasyonda değerlendirme,  tedavi programları,  yeni yaklaşımlar,  kanıta dayalı uygulamalar,  bu konulara yönelik klinik çalışmalar incelenecektir.

KYR 5102Klinik Fiziksel Değerlendirme Yöntemleri (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Morfolojinin normal ve anormal fonksiyonların öğrenilmesini, ekstremitelerin ve omurganın fonksiyonelliklerinin değerlendirilmesini, ortopedik ve nörolojik değerlendirilmeyi, inspeksiyon, palpasyon ve perküsyon gibi genel fiziksel değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesini içerir.

KYR 5103Spinal Anatomi ve Biyomekanik (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Biyomekanik prensiplerin, anatomi ve fizyoloji ile birlikte anlaşılmasını, klinik değerlendirme ve karar verme sürecinin öğrenilmesini içerir.

KYR 5104 Kayropraktik Öykü (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders, klinik veriler ve klinik izlenimin hasta hikayesi ile bütünleştirmeyi, genel hasta değerlendirilmesinin detaylı yapılmasını içerir.

KYR 5105 Statik ve Dinamik Spinal Palpasyon (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Omurga, pelvis ve ekstremitelerin palpasyon teknikleri ile değerlendirme becerilerini geliştirmeyi kapsar.

KYR 5206 Spinal Anatomi (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

 Fonksiyonel anatomi, spinal kolon ve pelvis biyomekaniğine girişi kapsar.  Kayropraktiğin klinik olarak önemli olan alanlarını vurgulamayı ve klinik dersler için bir temel oluşturmayı amaçlar.

 

 

 

KYR 5207 Patoloji (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

 Bu ders, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, nöromusküler ve kemik patolojisi üzerinde durularak sistemik hastalıkların ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını kapsar.KYR 5208 Fizyoloji (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

İnsan fizyolojisi insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler ve mekanizmalarla ilgilenmektedir. Bu derste tüm bu mekanizmaların işleyişinin belirli bir sistematik dahilinde verilmesi hedeflenmiştir. Fizyolojik mekanizmaların daha iyi kavranması ve ayrıca hastalıkların tanı ve izlenmesinde yardımcı olabilecek uygulamaların yapılması amaçlanmıştır.

KYR 5209 Radyoloji (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders iskelet yapısının normal anatomisini, palpasyon becerilerinin geliştirilmesini, omurga ve pelvisin detaylı anatomik bilgilerinin öğrenilmesini, röntgen ışınlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgi elde edilmesini, anatomik yapıların görüntüleme cihazlarında nasıl göründükleri konusunda bilgilendirmeyi kapsar.

KYR 5210Nöromuskuler Değerlendirme (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Nöromusküler hastalıkların tanımı ve sınıflamaları, alt motor nöron hastalıkları, klinik tipleri, üst motor nörondan farklılıkları ve görülen fonksiyonel yetersizlikler, kayropraktik programı amaçları, değerlendirme yöntemleri, planlama ve kullanılan yöntemler, oluşabilecek komplikasyonlar, önlenmesi, ve eğitimi konularını kapsar.

 

KYR 5211Nöroloji (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Sinir sisteminin organizasyonu,  nöron ve nöroglia nörobiyolojisi, reseptörler,  kas aktivitesi,  spinal kord,  medulla oblongata,  pons,  serebellum,  orta beyin,  serebrum ve serebral hemisferler,  serebral korteks yapısı ve fonksiyonel lokalizasyonu,  retiküler formasyo ve limbik sistem,  ventriküler sistem ve serebrospinal sıvı organizasyonu işlenmekte ve bu sistemler arasında bağlantıların fonksiyonel işleyişi,  asandan ve desandan spinal kord–beyin traktusları,  kas aktivitesi fizyolojisi,  serebellum,  kraniyal çekirdekler,  thalamus–hipotalamus bağlantıları ve otonom sinir sistemi yapı fonksiyonları ve beynin kan akımı,  meninksler ele alınacaktır.

 

KYR 5212Pediatri (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Nörolojik,  ortopedik,  konjenital ve romatizmal çocuk hastalıklarında Kayropraktik uygulamaları açısından önemli değerlendirme ve tedavi yöntemleri, pediatrik kayropraktikte karşılaşılan özel sorunlar karşısında kullanılan değerlendirme, tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi ve uygulamaları kapsar.

 

KYR 5213Geriatri (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Yaşlanmanın biyolojisi, vücut sistemleri üzerine etkisi,  egzersiz ile oluşan etkiler ve egzersiz yöntemleri, yaşlanmayla beraber meydana gelen değişiklikler ve bunların değerlendirilmesi, egzersiz ve eğitim protokolleri yanında sağlıklı yaşlanma için sağlıklı ve özürlü yaşlılara gerekli egzersiz ile çevre düzenleme programları incelenecektir.

 

KYR 5214Etik (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Klinik etiğin temel kavram ve kuralları çerçevesinde klinik etik karar verme yöntemlerinin analizinin ardından önce klasik klinik etik olgular ardından klinikte sık karşılaşılan varsayımsal ve gerçek olgular üzerinde bu karar verme yönteminin uygulanmasını içerir.

 

KYR 5215Kayropraktik Temel Uygulama Prensipleri (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders hasta ile olan etkileşimi geliştirmek, anatomi, biyomekanik ve iskelet sisteminin kinematiği hakkındaki bilgilerin uygulanması becerilerinin arttırılmasını içerir. Ayrıca klinik kayropraktik uygulamalarının gerekli eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile güvenli ve efektif kullanılmasını içerir.

 

KYR 5216Spinal Biyomekanik (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders, biyolojik dokuların biyomekaniği hakkında bilgi edinmeyi, insan vücudunun özellikle de omurganın normal ve klinik  biyomekaniğini kapsar.

 

KYR 5217Kayropraktik Yöntemler (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders omurga, pelvis ve ekstremite fonksiyonel bozuklukların değerlendirmesini gerçekleştirmek için gerekli bilgi tutum ve becerilerinin gelişimini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

KYR 5218 Klinik Beslenme (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Enerji, makro besin ögeleri, besinlerin enerji ve makro besin ögesi içeriğine göre değerlendirilmesi; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite ve bazı hastalıklara göre günlük enerji, makro besin ögeleri gereksinimlerini, besin grupları ile miktarlarının alınması gereken miktarları

 

KYR 5219 Kayropraktikde Hasta Kayıtları ve Dökümantasyon (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders ile öğrenciye, Tıbbi dökümanların neler olduğunu, tanımı ve tarihçesini, dökümanların kayıtlanmasına ilişkin temel bilgileri almaları ve öğrencinin hasta kayıtları ve dökümantasyon konusundaki sorumluluklarını kavramalarını öğretmeyi içerir.

 

KYR 5220 Laboratuar Yöntemleri (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders, kayropraktik uygulamaları içinde klinik laboratuvarın doğru kullanımını öğretmeyi, fiziksel değerlendirmesinin ve hasta hikayesinin hematoloji çalışmalarıyla entegrasyonunun anlaşılmasını ve klinik laboratuvar verilerinin yorumlanmasının öğrenilmesini kapsar.

 

KYR 5221 Olgular Eşliğinde Pratik Uygulamalar (2+1) 3 Kredi – 8 AKTS

Bu ders, pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini, kayropraktik prosedürlerinin klinik uygulama esnasında gözlemlenmesini, klinik değerlendirme becerisinin geliştirilmesini, sağlık problemleriyle başa çıkılmasının öğretilmesini içerir.

Bu içerik 26/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.