İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM) - Program Yapısı

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı kapsamında 10 ders ve 1 proje dersi yer almaktadır. Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişiklik göstermektedir.


İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı'nın süresi 3 yarıyıldır. Üçüncü dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dersler Uzaktan Eğitim Birimimiz bünyesinde yer “Its Learning” üzerinden yürütülmektedir. Sistem üzerinde ders içerikleri ve videoları yer almaktadır. Herbir dersin haftalık olarak sanal sınıfları gerçekleşir. Sanal sınıfa katılamayan öğrenciler için haftalık ders videoları sistem üzerinden paylaşılır. Öğrencilerin derslere takibini kolaylaştırmak amacıyla, program kapsamında ki tüm aktiviteler (ödevler, vize sınavları, projeler vb.) Its Learning sisteminde yer alan takvim ve duyurular kısmına yansıtılmaktadır.


Final sınavları, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde belirlenen dersliklerde final sınav takvimi gözönünde tutularak gözetmenler eşliğinde yapılmaktadır. Bu YÖK tarafından sunulan bir zorunluluktur.