İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM)

PROGRAM TANIMI

Bahçeşehir Üniversitesi, Uzaktan Öğretim İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla geleneksel öğrenme – öğretme yöntemlerinin sınırlandırıcı etkisini aşmayı hedeflemiştir. 


Sınırları daralan ve globalleşen dünyanın en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynakları yönetimidir. Değişen şirket yapıları ve yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda insan sermayesinin bir kurum/şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, görev ve sorumlulukları artan insan kaynakları bölümü her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

Lisans eğitimini tamamlamış bulunan bireylerde örgütsel yapı ve örgütsel davranış konularında, özellikle uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlamayı amaçlayan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Türkiye koşullarına uygun bilimsel araştırmaları yapmayı ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşarak bu disiplinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yükseklisans Programının amacı değişen dünyada bilimsel araştırmaları ve değişimleri izleyen, yeni yaklaşımları benimseyerek artan rekabet ortamında, insan kaynaklarını başarılı bir şekilde yöneten ve doğru bir şekilde kariyer planlaması yapan alanında uygulamaya geçiren uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.