Pazarlama (UZAKTAN ÖĞRETİM)

PROGRAM TANIMI

Bahçeşehir Üniversitesi, Uzaktan Öğretim Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitimde zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırıyor. Örgün eğitime kayıt olmayan, yoğun çalışma programı içinde olan bireylerin eğitim alması ve kariyerini geliştirme fırsat e-Pazarlama Yüksek Lisans Programı ile mümkün olmaktadır.

Gelişen rekabet koşulları şirketlerin en önemli yönetim alanının Pazarlama olduğu bilinci yerleşmiştir. Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz yüksek lisans programının amacı, dört yıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan ve iş dünyasında firmaların stratejik yönlendirilmesi konusunda görev üstlenmek isteyen kişilere, çağdaş pazarlama anlayışı içinde, araştırma tekniklerini öğretmek; yönetim alanında bu bilgileri kullanarak rekabet stratejileri hazırlayıp, uygulayacak becerileri kazandırmak ; bu kişilerin pazarlama iletişimi alanında uzmanlaşarak, bütünleşik pazarlama anlayışını uygulamalarını sağlamaktır.