Felsefe - Program Yapısı


Felsefe Yüksek Lisans Programı tezli olarak yürütülmektedir. Tez yazımı için öğrenciye verilen süre iki yarıyıldır. Program 8 ders, seminer ve tez çalışmalarından oluşur. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.


Her öğrenci tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Tezli yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenci öğrencilik haklarını kaybeder.


Derslerimiz hafta içi 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.


Derslerde %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.