Eğitim Teknolojisi - Başvuru Koşulları

T.C. Vatandaşı Öğrenci Adayları İçin

 Kriter

Etki%

Açıklamalar

Mezuniyet Not Ortalaması

%15

  •          Lisansa dayalı doğrudan doktora (bütünleşik doktora) başvurularında lisans not ortalamasının en az 3,50/4,00 olması gerekmektedir.
  •           

Tezli yüksek lisansa dayalı doktora başvurularında yüksek lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 şartının sağlanması gerekmektedir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)

%50

  •          Tezli yüksek lisansa dayalı doktora başvurularında, herhangi bir ALES puan türünde en az 55, bütünleşik doktora programı için herhangi bir ALES puan türünde en az 75, veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlarından eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.

Yabancı Dil

%15

  •          Tezli yüksek lisansa dayalı doktora başvurularında Yabancı Dil Sınavı (YDS) İngilizce’den en az 55 (TOEFL-IBT’den en az 60), bütünleşik doktora programına başvurularda ise en az 75 (TOEFL-IBT’den en az 70), veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlarından eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.

Bilimsel Değerlendirme Sınavı

%20

  •          Yazılı sınav veya mülakat 

For International Candidates

Criteria

Effect%

Explanations

Grade Point Average

15%

A minimum undergraduate grade-point average (GPA) of 3,50 out of 4,00 is required for Integrated Ph.D. Program applications.

 

A minimum grade-point average (GPA) of 3,00 out of 4,00 is required for Ph.D. Program applications with thesis Master’s Degrees.

ALES, GRE or GMAT Exam

50%

  •          A minimum score of 60 in ALES, 685 (or 154) in GRE or 500 in GMAT is required for Ph.D. Program applications with thesis Master’s Degrees, and for Integrated Ph.D. Program applications, a minimum socre of 70 in ALES , 700 (or 155) in GRE or 540 in GMAT or an equivalent score in any other exam whose equivalency is recognized by the Council of Higher Education is required.

Foreign Language

15%

  •          For Ph.D. program applications with thesis Master’s degrees, a minimum score of 65 in YDS (Foreign Language Exam-in English) or 79 in TOEFL-IBT is required, and for Integrared Ph.D. Program applications, a minimum score of 75 in YDS or 79 in TOEFL-IBT is required or an equivalent score in any other exam whose equivalency is recognized by the Council of Higher Education is required.

 

Also a minimum score of B2 in TOMER (Turkish Proficiency Exam) is required.

Assessment of Scientific Competence

20%

  •          Written exam and interview.