Başvuru Koşulları

T.C. Vatandaşı Öğrenci Adayları İçin

 

Kriter

Etki%

Açıklamalar

Mezuniyet Not Ortalaması

%25

Lisans mezuniyet ortalaması, programa başvuru puanının %25’ini oluşturmaktadır.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)

%50

Herhangi bir ALES puan türünde en az 55 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eşdeğer puan alınmış olması gerekmektedir.

Bilimsel Değerlendirme Sınavı

%25

Mülakat (Yüz yüze veya Skype üzerinden)

 

For International Students

 

Criteria

Effect%

Explanations

Grade Point Average (GPA)

25%

Bachelor’s degree graduation grade-point average (GPA) will make up 25% of the admission score.

Foreign Language

(Turkish)

50%

Minimum foreign language exam score requirements are stated as; B2 in TOMER (Turkish Proficiency Exam); Bahçeşehir University Proficiency Exam: 70

Assessment of Scientific Competence

25%

Interview (Face to face or via Skype)