Eğitimde Yeni Trendler Uluslararası Konferansı

Konferans, Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) ev sahipliğinde, BAU, TÜSİAD ve Georgia State Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.  

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Georgia State Üniversitesi (GSU) ve TÜSİAD işbirliği ile Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) temelli işgücü ihtiyacına yönelik eğitim anlayışı, müfredat değişiklikleri, okul öncesi eğitim ve öğretmen eğitimleri konuları “Eğitimde Yeni Trendler Uluslararası Konferansı”nda ele alınıyor. 

Konferans Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sinem Vatanartıran'ın sunumuyla açıldı. Ardından Peggy Gallagher (Georgia State University), TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, BAU Rektörü Şenay Yalçın, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel,  İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu ve Milli Eğitim Eski Bakanı, Geleceğin Eğitimi Derneği KurucusuNimet Baş açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. 

21. yüzyılın değişen koşullarıyla birlikte, ekonomide bilginin ağırlığının artması, takım çalışması ve disiplinlerarası yaklaşımların önemi,  “STEM temelli işgücü”ne olan ihtiyacı gündeme getirmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de gençlerin erken yaşlardan itibaren doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji araştırmaları yapabilecek şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Eğitimde Yeni Trendler Uluslararası Konferansı ile Türkiye’de STEM eğitimi konusu hem iş dünyasının ihtiyaçları hem de bilimsel yönden masaya yatırılacaktır. İki günlük konferansta STEM eğitimi teorilerine ve yaklaşımlarına dair bilimsel araştırmalar, yenilikçi deneyimler ve uygulamalar kamuoyu ile paylaşıldı. 

Bu içerik 03/06/2015 tarihinde güncellenmiştir.