Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce - Tezli, Tezsiz) - Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı, öğrencilerimizi bilgisayar mühendisliğinin ve bilgisayar bilimlerinin var olan ve gelişmekte olan alanlarındaki yeni teknolojilerdeki bilgi ve tecrübeleri ile endüstride ve akademide başarılı bir kariyer edinmelerine hazırlamak üzere dizayn edilmiştir. Programımız aynı zamanda mezunlarımızı bütün uğraşlarında profesyonellik, sosyal ve ahlaki sorumluluk göstermeye teşvik eder.
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında verilen dersler aşağıdaki dört temel çalışma alanına odaklanacak şekilde planlanmıştır.
Bilgisayar Bilimleri Uzmanlık Alanı (BB): Temel Bilgisayar Mühendisliği programına ilgi duyan, paralel hesaplama, görüntü işleme, bilgisayar derleyicileri ve bilgisayar mimarisi gibi uygulamalarda yetkinlik kazanmak isteyenleri hedef alan bir uzmanlık alanıdır.
Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim (BA): Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilgi duyan, mobil ve kablosuz haberleşme, Internet, bulutsal bilişim, ağ güvenliği ve şifreleme gibi uygulamalarda yetkinlik kazanmak isteyenleri hedef alan bir uzmanlık alanıdır.
Yapay Zeka Uzmanlık Alanı (YZ): Makine ögrenmesi, yapay sinir ağları, temsil sistemleri ve veri madenciliği yöntemlerini öğrenmek isteyenleri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.
Bilgisayarla Görme Uzmanlık Alanı (BG): Gerçek dünyada karşılaşılan, nesne tanıma, hareket analizi, sahne geri çatımı, yüz tanıma ve modelleme gibi bilgisayarla görme problemlerindekullanılan ileri düzey algoritma ve yöntemleri öğrenmek isteyenleri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.
 

Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Tezsiz) programındaki öğrencilerimize her geçen gün önem kazanan Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi konusunda yoğunlaştırılmış bir öğretim programı imkanı sunulmaktadır.

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ İngilizce Tezsiz