Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (GÖZTEPE)

Pazarlama; işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, belirlenen hedeflere ulaşmak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Günümüzün rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini oluştururken, değişen piyasa şartlarını ve tüketici ihtiyaçlarını dikkate alan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır. Başarılı marka yaratabilmenin yanı sıra bu markayı yönetebilmek de aynı derecede bilgi ve beceri gerektirir. Pazarlama programı, küresel ve yerel arenadaki eğilim ve ihtiyaçlar doğrultusunda, başarılı markalar yaratma ve yönetme konularında karar ve yönetim süreçleri ile ilgili altyapıyı kazandırmak geliştirilmiştir. Program, katılımcılara stratejik pazarlama ve marka yönetiminin kavramsal boyutları kadar pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir.