İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (GÖZTEPE HAFTASONU) - Program Yapısı

İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki program seçeneği bulunmaktadır. Tezsiz Program toplam 30 kredilik 10 ders ve projeden, Tezli Program ise toplam 24 kredilik 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Her bir ders 3 kredi niteliğindedir.  Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Tez çalışması için verilen süre ise iki yarıyıldır. Programın eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin veya tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi tezsiz programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için 4 ile 6 yarıyıldır.

Programlarda derslere %70 devam durumu esastır. Haftasonu Göztepe MBA dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta, yaz döneminde ise 7 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsünde işlenecektir. Dersler hafta içi Cuma akşam 19:00 - 22:00 ve Cumartesi  gündüz 10.00 - 19.00 saatleri arasında yürütülmektedir.