İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (MBA / GÖZTEPE) - Program Yapısı

İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (Türkçe) programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki program seçeneği bulunmaktadır. Tezsiz Program toplam 30 kredilik 10 ders ve projeden, Tezli Program ise toplam 24 kredilik 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Her bir ders 3 kredi niteliğindedir. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Tez çalışması için verilen süre ise 2 yarıyıldır. Programın eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin veya tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi tezsiz programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için 4 ile 6 yarıyıldır.

Programlarda derslere %70 devam durumu esastır. İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (Türkçe) programı dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında yürütülmektedir.