İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (MBA / GÖZTEPE)

Program Adı: İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ)
Program Dili/Türü: Türkçe / Tezli - Tezsiz
Program Koordinatörü: Dr. Tuğçe Aslan
Koordinatör Yardımcısı: Hüseyin Haydari
e-posta: huseyin.haydari@gss.bau.edu.tr
Tel: +90 216 579 86 11 - 12

PROGRAM TANIMI

İş dünyasının karmaşık, birbirine bağımlı ve dinamik bir küresel ortamda doğru kararlar alabilecek, gerekli yetenek ve bilgiye sahip genç yöneticilere ihtiyacı vardır. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgi ve deneyim, onların büyük işletmelerden STK'lara kadar her türlü kurumda kabul görmelerine ve yöneticilik yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Program kapsamında, değişen küresel pazarlara yönelik stratejik planlama anlayışı ile örgütsel değişimi sağlayacak, liderlik yapısına uygun adaylar yetiştirilmektedir. Kurumsal bilgiler interaktif olarak vaka ve proje çalışmalarıyla pratiğe aktarılır. Böylece mezunlar sunulan araç ve olanakları birleştiren yeni yöntemleri en etkin biçimde kullanır.