Fen Bilimleri Enstitüsü - Formlar

TÜRKÇE FORMLAR

FORMS in ENGLISH

YÜKSEK LİSANS FORMLARI FORMS FOR MASTER STUDENTS
Y-01.1-1 TEZSİZ PROGRAMA GEÇİŞ ve DERS MUAFİYET TALEP FORMU Y-01.1-1 TRANSFER TO NON-THESIS PROGRAM & COURSE EXEMPTION REQUEST FORM
Y-02.1-1 TEZLİ PROGRAMA GEÇİŞ ve DERS MUAFİYET TALEP FORMU Y-02.1-1 TRANSFER TO THESIS PROGRAM & COURSE EXEMPTION REQUEST FORM
Y-03.0-1 YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU Y-03.0-1 MASTER THESIS JURY PROPOSAL FORM
Y-04.0-1 YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI Y-04.0-1 MASTER THESIS DEFENSE EXAM REPORT
Y-05.0-1 YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT TUTANAĞI Y-05.0-1 MASTER PROGRAM INTERVIEW REPORT
Y-06.0-1 YÜKSEK LİSANS PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Y-06.0-1 MASTER PROJECT EVALUATION REPORT
YD-01.1-1 YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA DERS MUAFİYET TALEP FORMU YD-01.1-1 MASTER & PhD PROGRAMS COURSE EXEMPTION REQUEST FORM

YD-02.1-1 YATAY GEÇİŞ ve DERS MUAFİYET TALEP FORMU

YD-02.1-1 LATERAL TRANSFER & COURSE EXEMPTION REQUEST FORM

YD-03.0-1 PROJE-TEZ BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU YD-03.0-1 PROJECT-THESIS INFORMATION CHANGE REQUEST FORM
YD-04.0-1 YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZ TESLİM FORMU YD-04.0-1 MASTER-PhD THESIS SUBMISSION FORM

YD-05.0-1 TEZ SAVUNULABİLİRLİK BİLDİRİM FORMU

YD-05.0-1 THESIS DEFENSIBILITY DECLARATION FORM

DOKTORA FORMLARI

FORMS FOR PhD STUDENTS

D-01.0-1 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİ FORMU

D-01.0-1 PhD QUALIFIER COMMITTEE PROPOSAL FORM

D-02.0-1 DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

D-02.0-1 PhD QUALIFIER EXAM JURY PROPOSAL FORM

D-03.1-1 DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ ve YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ

D-03.1-1 PhD QUALIFIER ORAL & WRITTEN EXAM EVALUATION REPORT

D-04.0-1 DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI

D-04.0-1 PhD QUALIFIER EXAM REPORT

D-05.0-1 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU

D-05.0-1 PhD THESIS SUPERVISING COMMITTEE PROPOSAL FORM

D-06.0-1 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

D-06.0-1 PhD THESIS PROPOSAL ORAL EXAM REPORT

D-07.0-1 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ İZLEME DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

D-07.0-1 PhD THESIS SUPERVISING COMMITTEE THESIS SUPERVISING EVALUATION REPORT

D-08.0-1 DOKTORA TEZ JÜRİSİ ÖNERİSİ

D-08.0-1 PhD THESIS   JURY PROPOSAL

D-09.0-1 DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

D-09.0-1 PhD THESIS DEFENSE EXAM REPORT

D-10.0-1 DOKTORA MÜLAKAT TUTANAĞI

D-10.0-1 PhD PROGRAM INTERVIEW REPORT

YD-01.1-1 YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA DERS MUAFİYET TALEP FORMU YD-01.1-1 MASTER & PhD PROGRAMS COURSE EXEMPTION REQUEST FORM
YD-02.1-1 YATAY GEÇİŞ ve DERS MUAFİYET TALEP FORMU YD-02.1-1 LATERAL TRANSFER & COURSE EXEMPTION REQUEST FORM
YD-03.0-1 PROJE-TEZ BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU YD-03.0-1 PROJECT-THESIS INFORMATION CHANGE REQUEST FORM

YD-04.0-1 YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZ TESLİM FORMU

YD-04.0-1 MASTER-PhD THESIS SUBMISSION FORM

YD-05.0-1 TEZ SAVUNULABİLİRLİK BİLDİRİM FORMU

YD-05.0-1 THESIS DEFENSIBILITY DECLARATION FORM

ÖZEL ÖĞRENCİ FORMLARI

FORMS FOR SPECIAL STUDENTS

Ö-01.0-1 ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

Ö-01.0-1 SPECIAL STUDENT APPLICATION FORM

Ö-02.1-1 ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAMA KABUL ve DERS MUAFİYET TALEP FORMU

Ö-02.1-1 ACCEPTANCE & COURSE EXEMPTION FORM FOR SPECIAL STUDENTS

DİĞER FORMLAR

OTHER FORMS

Dersten çekilme, kayıt dondurma ve benzeri işlemlere ait formlar için burayı tıklayınız

For other forms click here.