Doç Dr. Serdar Durdağı'nın 4 Tübitak Projesi Kabul Edildi

BAU TIP Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı'nın 2014 Eylül döneminde başvurduğu  "Yeni Nesil Anti-Hipertansif Molekül Olarak Yapı-Bazlı Tasarlanan Oksazolon Ve İmidazolon Türevlerin Fizikokimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Moleküler Modelleme ve Biyofiziksel Yöntemler ile Araştırılması ve Hücre Proliferasyonu Üzerine Olası Kısıtlayıcı Etkilerinin Analizi" ve “Acne vulgaris Hastalığının Etmenlerinin Propionibacterium acnes Bakterisinin Liken Türlerinden İzole Edilen Sekonder Metabolitler Kullanılarak Biyofilm Oluşturulmasının Engellenmesi”  projeleri TÜBİTAK-1001 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) kapsamında kabul edildi. 

Doç. Dr. Serdar Durdağı proje başvurusu kabul edilen TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde  “Tersine Genetik ve Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak Hücre Temelli İ̇nfluenza Prototip Aşı Geliş̧tirilmesi” projesinde de araştırmacı olarak yer alacak. 

Dr. Durdağı’nın kabul edilen bu projelerinin yanı sıra gerçekleştirdiği “Dengue Virüsüne Karşı Yeni Hedeflerin Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Teknikleri ile Geliştirilmesi”  projesi ile TÜBİTAK-2216 Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışından 1 doktora öğrencisi, Dr. Durdağı’nın  laboratuvarında TÜBİTAK destekli olarak 1 yıllık eğitim almaya hak kazandı.

 

Bu içerik 14/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.