Game Design

PROGRAM TANIMI

Bilgisayar oyunları, özellikle son on yılda mobil platformların ve web teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde oldukça yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür. Newzoo istatistiklerine göre Türkiye’de bilgisayar kullanıcılarının %70’i, yani yaklaşık 20 milyon kişi oyun oynamaktadır. Global ölçekte 1 milyarı aşmış oyuncu sayısı ve sinema sektörünü geride bırakan ciro olarak 70 milyar doları aşmış hacmi ile bilgisayar oyunları, eğlenceden eğitime uzanan disiplinlerarası yapısı ile yaratıcı endüstrilerin başında gelmektedir. Son on yılda Kanada ve Güney Kore özellikle bilgisayar oyunu geliştirme eğitimine yaptığı yatırımlar ve alana yönelik devlet politikaları ile büyük bir sıçrama yaparak sektörde söz sahibi olmuştur. 

Türkiye, endüstrileşme yolunda önemli adımlar atmakta olan bir oyun sahnesine sahiptir. Beklenilen büyüme ve ivmenin elde edilebilmesi için sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının karşılanması gerekmektedir. Bu da ancak sağlam bir eğitim altyapısının kurulması ile mümkün olacaktır. Ülkemizde ve İstanbul özelinde gerek tasarım odaklı oluşu gerekse de interdisipliner yapısı ile bir ilk olacak ‘Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı’, sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi eğitmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İletişim Tasarımı Anabilim Dalı tarafından önerilen bu öncü program, Sosyal Bilimler altında açılmasıyla da bir ilk olarak, sektörün ve akademinin birlikte araştıracağı ve üreteceği bir buluşma noktası olacaktır.

Oyun tasarımı ana başlığı altında konsept geliştirme, senaryo yazma ve oyun içerikli etkileşim ve deneyim tasarımının yanı sıra oyun sanatı başlığı altında bir oyunun görsel ve işitsel yapısını oluşturmaya odaklanarak, uygulamalı iletişim alanına katkı sağlayacaktır. Bir oyunun yapım, pazarlama ve dağıtım aşamaları gibi sektörel konuları içeren oyun prodüksiyonu da bir diğer ilgi alanı olacaktır. Bu anlamda programın tezli versiyonu ‘oyun araştırmaları’ yöneliminde olup, bu disiplinler arası ve her geçen gün gelişen ve değişen mecrayı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kavramak, sorgulamak, analiz etmek ve veri üretmek amaçlarını taşıyarak, iletişim alanına oyun çalışmaları özelinde katkı sağlayacaktır.

İletişim Fakültesi desteğiyle bir İletişim Tasarımı Bölümü girişimi olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG); alana bir eğitim ve araştırma zemini sağlamak ve bu sahnenin aktörlerine, altında toplanabilecekleri bir çatı inşa etmek için, yola çıkmıştır. Ülkemizde bir oyun laboratuvarı olması açısından türünün ilk ve tek örneği olan BUG, kurulduğu 2012 Mayıs ayından beri eğitsel, kültürel ve sektörel faaliyetlerine devam ederek, yerel ve küresel ölçekte önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda ilişkide bulunulan üniversiteleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 •        HTW Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft) - Almanya
 •        MDH Berlin (Mediadesign Hochschule für Design und Informatik) - Almanya
 •        BTK Berlin (Berliner Technische Kunsthochschule) - Almanya
 •        UCLA Game Lab (University of California, Los Angeles) - ABD
 •        MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) - ABD
 •        Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University) - ABD
 •        Kyungsung University – Güney Kore

Bu süre zarfında yapılan etkinlikler ve dökümantasyonları, üretilen projeler ve kurulan sektörel ağlar sayesinde çeşitli birikimler ve deneyimler kazanılmış ve alana yönelik bir yüksek lisans programına duyulan ihtiyaç çok daha fazla kendini göstermiştir. İlgili akademik ve sektörel komünitenin oluşmasında rolü büyük olan aşağıda listelenmiş etkinlikler son iki yılda gerçekleştirilmiştir.

 •        ICIDS 2013, Uluslararası İnteraktif Dijital Anlatı Konferansı (Kasım 2013)
 •     AMBER Sanat & Teknoloji Festivali, Oyun Sempozyumu, Oyun Sergisi ve Oyun Geliştirme         Maratonu (Kasım 2013)
 •        UCLA Game Lab, Oyun Tasarımı Polemikleri Atölyesi (Kasım 2013)
 •        Patrice Desilets, Kariyer Semineri (Kasım 2013)
 •        Mark Rein-Hagen, Kariyer Semineri (Ekim 2013)
 •        Hack the Hackathon, Uygulama Geliştirme Maratonu (Eylül 2013)
 •        UX Camp Kullanıcı Deneyimi Yaz Kampı (Temmuz 2013)
 •        Tayyar Özkan Çizgi Roman Atölyesi (Mayıs 2013)
 •        Design Jam İstanbul, Arayüz Tasarımı Geliştirme Atölyesi (Nisan 2013)
 •        Games for Events, Etkinlik Oyunları Atölyesi (Nisan 2013)
 •        Addictive TV Kariyer Semineri (Mart 2013)
 •        Gamification, Oyunlaştırma Atölyesi (Mart 2013)
 •        Global Game Jam, Oyun Geliştirme Maratonu (Ocak 2013)
 •        ASAPS Atölyesi (Aralık 2012)
 •        BUG Yaz Okulu, Oyun Atölyeleri (Haziran 2012)
 •        Playful Interactions, Etkileşim Tasarımı Atölyesi (Mayıs 2012)

Sosyal Bilimler alanında doğrudan ‘oyun tasarımı’ odağına sahip, oyun araştırmaları yöneliminde olan bir yüksek lisans programı henüz ülkemizde ve İstanbul özelinde bulunmamaktadır. Sektörün kurulduğu ve ivme kazandığı kent olan İstanbul’un böyle bir programa ihtiyaç duyduğu açık bir şekilde görülmektedir. BUG oyun laboratuvarı ile entegre çalışarak etkin bir fark yaratacak olan bu program, ülkemiz için öncü niteliği taşıyacaktır.

Hali hazırda ülkemizde oyun alanında ‘Oyun Teknolojileri ve Programlaması’na yönelik üç yüksek lisans programı bulunmaktadır (İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Oyunları ve Teknolojisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Oyun Teknolojileri; ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Oyunu ve Animasyon Teknolojileri). Bu programlar yukarıda bahsedilen tasarım odaklı ihtiyaçlardan ziyade oyun mecrasının ‘teknoloji’ ayağına odaklanmış önemli başlangıçlardır. İletişim Tasarımı Anabilim Dalı tarafından önerilen Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı belirtildiği gibi odağı tasarım olup, interdisipliner yapısıyla bir Sosyal Bilimler Enstitüsü altında oyun alanına yönelik açılan ilk yüksek lisans programı olacaktır. 

Katma değeri yüksek ama eğitim olanakları sınırlı bu alanın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı aşağıdaki görevler özelinde, bu program sayesinde karşılanabilecektir:

a) Oyun ve Oyun İçerikli Deneyim Tasarımcısı

b) Oyun Sanatçısı, Grafikeri ve Animatörü

c) Oyun Sesi Tasarımcısı, Yapımcısı

d) Oyun Prodüktörü, Oyun Projesi Yöneticisi

e) Oyun Senaristi, Oyun Eleştirmeni

f) Oyun Araştırmacısı

g) Oyun Tasarımı Eğitmeni 

Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı sektörün insan kaynağı ihtiyacının yanı sıra alana yönelik eğitim birimlerinin kurulmasına da destek olacaktır.Alana yönelik henüz bir lisans ve doktora programı da mevcut değildir; bu programların açılabilmesi için ilgili eğitmenlerin ve akademisyenlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Ders Planı'na buradan erişebilirsiniz.