Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru ve Kayıt Süreci

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne hoşgeldiniz!

Bu sayfada başvuru koşulları ve başvuru ile ilgili olarak yapmanız gereken bütün işlemler sırasıyla, detaylı olarak, ve ilgili dökümanlara ve sayfalara ait kısayolları da içerecek şekilde, belirtilmiştir.

1- Kabul Şartları

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için 4 senelik bir lisans programı mezunu olmanız ve tezli programlar için ALES’ten ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir. İngilizce yüksek lisans programları ve bütün doktora programları için ingilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. TOEFL IBT, YDS, veya Bahçeşehir Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirsiniz. Doktora programlarımızda sadece TOEFL ve YDS gibi resmi olarak yapılan sınav sonuçları geçerlidir. Erkek adaylarımız için akademik yılın başlangıcına kadar askerliklerinin tecil edilmiş olması gerekmektedir.

Programlarımıza kabul için adaylarımızda aradığımız kabul şartları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Lisans

GNO

ALES GRE GMAT BAU DİL SINAVI
YDS, E-YDS, YÖKDİL TOEFL IBT PEARSON PTE  
CAE

Eski

Ölçek

Yeni

Ölçek

Yüksek Lisans

-

55

(sadece tezli programlar için)

610 149 450 65

65

(en az)

79

(en az)

67

(en az)

B

Doktora

- 60 685 154 500 Invalid

70

(en az)

84

(en az)

71

(en az)

B

YDS, e-YDS sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıl, ALES sonuç belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl, GRE, GMAT sınavlarının ve TOEFL IBT, BAÜ, Pearson PTE, CAE dil sınavlarının geçerlilik süreleri 2 yıldır. IELTS, FCE, ve CPE sınavları KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Geçerli bir ALES belgesi, ve/veya ingilizce yeterlilik belgesi bulunmayan ancak diğer başvuru şartlarını sağlayan yüksek lisans öğrencilerimiz Özel Öğrenci olarak kayıt olabilirler. Doktora programlarına özel öğrenci statüsünde kayıt alınmamaktadır. 'Özel öğrenci'* statüsü ile ilgili detaylı açıklama sayfanın altında yer almaktadır.

 

2- Önkayıt

Programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrenci adaylarımızın öncelikle online başvuru formunu doldurarak resmi başvuru işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Adaylarımız en fazla üç bölüme başvuru yapabilir. Online başvuru formu akademik takvimde belirtilen başvuru dönemlerinde erişime açılmaktadır. Online başvurusu olmayan adaylarımız sistemde tanımlı olmadıkları için ödeme onayı alamadıkları ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiremediklerinden online başvuru formunun mutlaka ve eksiksiz olarak doldurulması önemlidir. Online başvuru formunu dolduran adaylarımızın önkayıt işlemlerini tamamlamış olmaları için evraklarını eksiksiz olarak enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylarımızın aşağıda belirtilen belgelerden oluşan başvuru dosyalarını enstitümüze başvuru formu aracılığı ile online olarak iletmeleri gerekmektedir:

 1. Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Doktora başvurularında Yüksek Lisans diploması da getirilmelidir),
 2. Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) veya GRE veya GMAT Sonuç Belgesi fotokopisi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora başvurularında zorunludur),  
 3. Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi (Doktora başvurularında Yüksek Lisans transkripti de getirilmelidir),  
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. 2 adet Tavsiye Mektubu,
 6. Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için) fotokopisi,
 7. İngilizce programlar için, varsa TOEFL IBT, YDS vb. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi.

Adaylarımız belgelerini online başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda online sisteme evrak yükleme imkanı bulamayan adaylarımız belgelerini enstitümüzü elden teslim ile iletebilirler. Elden teslim edilen başvuru dosyaları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dosyalara belgelerin asılları kesinlikle konulmamalıdır. 
 • Başvurduğunuz bölüm sayısı kadar başvuru dosyası getirmeniz gerekmektedir. (Örn. Bilgi Teknolojileri Türkçe Tezli ve Bilgi Teknolojileri İngilizce Tezli bölümlere başvuran bir aday iki dosya teslim etmelidir.)

 

 3- Mülakat

Online başvuru formunu doldurup evraklarının teslimini tamamlayan öğrenci adaylarımızın, başvuru sürecinin ikinci adımında başvurmuş oldukları program/ programların ilgili koordinatör/öğretim elemanları ile sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir. Mülakat tarihleri her dönem için belirli bir zaman dilimini kapsar. Enstitümüz online başvurusunu yapmış ve evraklarını tamamlamış adaylarımız ile başvuruyu takiben iletişime geçerek mülakat hakkında bilgi vermektedir. Öğrenci adaylarımız, başvuru zaman dilimi içerisinde program koordinatörleri ile irtibat kurarak da bilgi alabilirler.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak gerçekleşmektedir:

YERLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 TÜRKÇE TEZSİZ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

%70

%30

TÜRKÇE TEZLİ PROGRAMLAR

GPA

ALES

Mülakat

%20

%50

%30

İNGİLİZCE TEZSİZ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

İngilizce Dil Belgesi

%70

%30

Zorunlu

İNGİLİZCE TEZLİ PROGRAMLAR

GPA

ALES

Mülakat

İngilizce Dil Belgesi

%20

%50

%30

Zorunlu

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TÜRKÇE TEZSİZ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

Türkçe Dil Belgesi

%70

%30

Zorunlu

TÜRKÇE TEZLİ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

Türkçe Dil Belgesi

%70

%30

Zorunlu

İNGİLİZCE TEZSİZ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

İngilizce Dil Belgesi

%70

%30

Resmi dili İngilizce olan adaylar hariç zorunlu

İNGİLİZCE TEZLİ PROGRAMLAR

GPA

Mülakat

İngilizce Dil Belgesi

%70

%30

Resmi dili İngilizce olan adaylar hariç zorunlu

 

Öncelikle adaylar, program bazlı olarak yukarıdaki kriterler dikkate alınarak sıralamaya dahil olacaklardır. Program kotası gereği ilk olarak bir asil liste ve asil listenin kayıt olmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste belirlenecektir.

2019-2020 Bahar dönemi başvuruları iki başvuru döneminden oluşacaktır. İlk dönem başvuru yapan adayların son evrak tamamlama tarihi 12 Aralık 2019 (saat 15:00) Perşembe günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ilk başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

16 Aralık 2019 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 25 Aralık 2019 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler. Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 30 Aralık 2019 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

İkinci dönem başvuruları 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. İkinci dönem başvurularında, ilk dönem başvurularından kalan kontenjanlar üzerinden ilerlenecektir. İkinci dönem başvuruları için kontenjanlar 2 Ocak 2020 günü açıklanacaktır. İkinci dönem başvuruları için son evrak tamamlama tarihi 22 Ocak 2019 (saat 15:00) Perşembe günüdür. Bu tarih itibariyle evrakları tam olan adaylar ilk başvuru dönemi için değerlendirmeye alınacaklardır.

24 Ocak 2020 günü asil ve yedek adayların listeleri web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Asil listedeki adaylar 31 Ocak 2020 (saat 17:00) tarihine kadar kayıt olma hakkına sahiptirler. Bu tarihten sonra kayıt olmayan adayların yerine yedek listedeki adayların sıralamaya göre kayıt hakkı doğacaktır. Yedek listede yer alan ve kayıt olma hakkı doğan adayların kayıtları 5 Şubat 2020 (saat 17:00) tarihine kadar devam edecektir.

İlk başvuru sürecinde başvuru yapmış olan adaylar, talep ettikleri takdirde tekrar değerlendirilmek üzere ikinci dönem başvuru sürecine dahil edilebilirler.

 

Yüksek Lisans ve Doktora programları 2019 – 2020 Bahar dönemi kontenjanları:

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Program Kodu

Yüksek Lisans

Kontenjan

31043301

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

4

31043402

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

5

31043501

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)

3

31043601

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)

4

31013301

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

6

31013303

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ, NETAŞ)

31013401

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

3

31213301

BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)

13

31213302

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

31263301

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

6

31263401

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

13

31023301

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

5

31023401

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

2

31273301

ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZLİ)

0

31273401

ENDÜSTRİ 4.0 (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

2

31033301

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

5

31233501

ENDÜSTRİYEL TASARIM VE İNOVASYON YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)

0

31153301

ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

5

31153401

ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

3

31133501

İÇ MEKAN TASARIMI (TÜRKÇE, TEZLİ)

3

31163301

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)

3

31163401

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

3

31073301

MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)

12

31083401

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

5

31083403

RISK ENGINEERING and MANAGEMENT (ENGLISH, NON-THESIS)

31083402

TEKNİK TEKSTİL (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

31083501

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)

4

31083601

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)

0

31193502

SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ, CAZ)

1

31193602

SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ, CAZ)

1

31183301

SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)

3

31183401

SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZSİZ)

5

31223501

YAPI İŞLETMESİ (TÜRKÇE, TEZLİ)

1

31223601

YAPI İŞLETMESİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)

1

Program Kodu

DOKTORA

 

31014301

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)

5

31024301

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)

3

31034301

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA)

4

31244501

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE, DOKTORA)

4

31254301

MİMARLIK VE TASARIM (İNGİLİZCE, DOKTORA)

5

 

 4- Kesin Kayıt

Kesin kaydınızı yaptırabilmek için öncelikle ödemenizi yapmanız gerekmektedir. Program ücretleri bütün bir programı kapsamakta olup;

·      Tezli programlar için: 8 ders + 1 seminer + 2 tez dersi, 

·      Projeli programlar için 11 ders + 1 proje dersini kapsamaktadır.

Ödemelerinizi üniversitemize gelerek Mali İşler’de veya internet üzerinden online ödeme aracılığı ile yapabilirsiniz. Ödeme koşulları hakkında Mali İşler ofisinden bilgi edinebilirsiniz. Enstitümüz ödeme, ödeme koşulları ve benzeri mali konular ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir.

Öğrenci adaylarımız kayıt olurken bazı burslardan faydalanabilmektedir. Bu burslar aşağıda listelenmiştir:

 

Yüksek Lisans Bursları

· Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden bölüm birincilerine yüzde 100, bölüm ikincilerine yüzde 75, ve bölüm üçüncülerine yüzde 50 oranında karşılıksız burs verilir. Bu burs öğrencinin mezun olduktan sonra en fazla 2 (İKİ) dönem içinde kayıt yapması durumunda, Yüksek Lisans eğitiminin kanuni (azami) süresi kadar geçerlidir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak istedikleri takdirde yaz okulu ücretinin tamamını ve yurtdışı eğitim ücretlerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. 

· ALES Bursu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonucu ilgili puan türünde (eşit ağırlık, sayısal veya sözel) 85 veya üzerinde puan alan adaylara, eğitim ücretinin yüzde 20'si oranında karşılıksız burs verilir.

· Mezuniyet Başarı Bursu: Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.00 olan adaylara yüzde 20 oranında karşılıksız burs verilir.

· Yabancı Dil Bursu: Aşağıda belirtilen İngilizce Dil Yeterlilik sınavlarının birinden yeterli puanları alan adaylara %10 oranında karşılıksız burs verilir:

 • TOEFL-IBT: 96
 • YDS: 80
 • Pearson PTE Akademik: 78
 • BAU Proficiency Exam: 80

· Kamu Çalışanları Bursu: Kamu kurumlarında çalışan lisansüstü programı öğrencilerine, yüzde 50 oranında burs verilir.

· CO-OP Bursu: CO-OP kapsamında anlaşması olan şirketlerin çalışanlarına CO-OP sözleşmesi çerçevesinde belirlenen burs oranı uygulanır.

 

Doktora Bursları

 • Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden bölüm birincilerine yüzde 100, bölüm ikincilerine yüzde 75, ve bölüm üçüncülerine yüzde 50 oranında karşılıksız burs verilir. Bu burs öğrencinin mezun olduktan sonra en fazla 2 (İKİ) dönem içinde kayıt yapması durumunda, Yüksek Lisans eğitiminin kanuni (azami) süresi kadar geçerlidir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak istedikleri takdirde yaz oku