Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru ve Kayıt Süreci

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne hoşgeldiniz!

Bu sayfada başvuru koşulları ve başvuru ile ilgili olarak yapmanız gereken bütün işlemler sırasıyla, detaylı olarak, ve ilgili dökümanlara ve sayfalara ait kısayolları da içerecek şekilde, belirtilmiştir.

1- Kabul Şartları

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için 4 senelik bir lisans programı mezunu olmanız ve tezli programlar için ALES’ten ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir. İngilizce yüksek lisans programları ve bütün doktora programları için ingilizce yeterlilik belgesi aranmaktadır. TOEFL IBT, YDS, veya Bahçeşehir Üniversitesi’nin yılın belirli dönemlerinde düzenlediği İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girebilirsiniz. Doktora programlarımızda sadece TOEFL ve YDS gibi resmi olarak yapılan sınav sonuçları geçerlidir. Erkek adaylarımız için akademik yılın başlangıcına kadar askerliklerinin tecil edilmiş olması gerekmektedir.

Programlarımıza kabul için adaylarımızda aradığımız kabul şartları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

Lisans

GNO

ALES GRE GMAT BAU DİL SINAVI
YDS, E-YDS, YÖKDİL TOEFL IBT PEARSON PTE  
CAE

Eski

Ölçek

Yeni

Ölçek

Yüksek Lisans

-

55

(sadece tezli programlar için)

610 149 450 65

65

(en az)

79

(en az)

67

(en az)

B

Doktora

- 60 685 154 500 Invalid

70

(en az)

84

(en az)

71

(en az)

B

YDS, e-YDS sonuç belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıl, ALES sonuç belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl, GRE, GMAT sınavlarının ve TOEFL IBT, BAÜ, Pearson PTE, CAE dil sınavlarının geçerlilik süreleri 2 yıldır. IELTS, FCE, ve CPE sınavları KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Geçerli bir ALES belgesi, ve/veya ingilizce yeterlilik belgesi bulunmayan ancak diğer başvuru şartlarını sağlayan yüksek lisans öğrencilerimiz Özel Öğrenci olarak kayıt olabilirler. Doktora programlarına özel öğrenci statüsünde kayıt alınmamaktadır. 'Özel öğrenci' statüsü ile ilgili açıklama sayfanın altında yer almaktadır.

 

2- Önkayıt

Programlarımıza başvuru yapmak isteyen öğrenci adaylarımızın öncelikle online başvuru formunu doldurarak resmi başvuru işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Adaylarımız en fazla üç bölüme başvuru yapabilir. Online başvuru formu akademik takvimde belirtilen başvuru dönemlerinde erişime açılmaktadır. Online başvurusu olmayan adaylarımız sistemde tanımlı olmadıkları için ödeme onayı alamadıkları ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiremediklerinden online başvuru formunun mutlaka ve eksiksiz olarak doldurulması önemlidir. Online başvuru formunu dolduran adaylarımızın önkayıt işlemlerini tamamlamış olmaları için evraklarını eksiksiz olarak enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylarımızın aşağıda belirtilen belgelerden oluşan başvuru dosyalarını enstitümüze başvuru formu aracılığı ile online olarak veya elden basılı olarak iletmeleri gerekmektedir:

 1. Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Doktora başvurularında Yüksek Lisans diploması da getirilmelidir),
 2. Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) veya GRE veya GMAT Sonuç Belgesi fotokopisi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora başvurularında zorunludur),  
 3. Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi (Doktora başvurularında Yüksek Lisans transkripti de getirilmelidir),  
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. 2 adet Tavsiye Mektubu,
 6. Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için) fotokopisi,
 7. İngilizce programlar için, varsa TOEFL IBT, YDS vb. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi.

Adaylarımız belgelerini online başvuru sırasında sisteme yükleyebilirler. Buna imkan bulamayan adaylarımız elden teslim aracılığı ile belgelerini enstitümüze iletebilirler. Elden teslim edilen başvuru dosyaları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dosyalara belgelerin asılları kesinlikle konulmamalıdır. 
 • Başvurduğunuz bölüm sayısı kadar başvuru dosyası getirmeniz gerekmektedir. (Örn. Bilgi Teknolojileri Türkçe Tezli ve Bilgi Teknolojileri İngilizce Tezli bölümlere başvuran bir aday iki dosya teslim etmelidir.)

 

 3- Mülakat

Online başvuru formunu doldurup evraklarının teslimini tamamlayan öğrenci adaylarımızın, başvuru sürecinin ikinci adımında başvurmuş oldukları program/ programların ilgili kordinatör/öğretim elemanları ile sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir. Mülakat tarihleri her dönem için belirli bir zaman dilimini kapsar. Enstitümüz başvuru yapan adaylarımız ile başvuruyu müteakip iletişime geçerek mülakat hakkında bilgi vermektedir. Öğrenci adaylarımız, bu zaman dilimi içerisinde program koordinatörleri ile irtibat kurarak da bilgi alabilirler.

Mülakat dönemi sonunda kabul alan adaylarımıza enstitümüz tarafında mülakat sonuç bilgilendirmesi yapılır. İsteyen adaylarımız mülakat dönemini takiben enstitümüz ile bizzat iletişime geçerek de kabul durumlarını öğrenebilirler. Kendilerine kabul bilgisi verilen adaylarımız kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere üniversitemize gelebilirler.

 

4- Kesin Kayıt

Kesin kaydınızı yaptırabilmek için öncelikle ödemenizi yapmanız gerekmektedir. Program ücretleri bütün bir programı kapsamakta olup;

·      Tezli programlar için: 8 ders + 1 seminer + 2 tez dersi, 

·      Projeli programlar için 11 ders + 1 proje dersini kapsamaktadır.

Ödemelerinizi üniversitemize gelerek Mali İşler’de veya internet üzerinden online ödeme aracılığı ile yapabilirsiniz. Ödeme koşulları hakkında Mali İşler ofisinden bilgi edinebilirsiniz.

Öğrenci adaylarımız kayıt olurken bazı burslardan faydalanabilmektedir. Bu burslar aşağıda listelenmiştir:

 

Yüksek Lisans Bursları

· Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden bölüm birincilerine yüzde 100, bölüm ikincilerine yüzde 75, ve bölüm üçüncülerine yüzde 50 oranında karşılıksız burs verilir. Bu burs öğrencinin mezun olduktan sonra en fazla 2 (İKİ) dönem içinde kayıt yapması durumunda, Yüksek Lisans eğitiminin kanuni (azami) süresi kadar geçerlidir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak istedikleri takdirde yaz okulu ücretinin tamamını ve yurtdışı eğitim ücretlerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. 

· ALES Bursu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonucu ilgili puan türünde (eşit ağırlık, sayısal veya sözel) 85 veya üzerinde puan alan adaylara, eğitim ücretinin yüzde 20'si oranında karşılıksız burs verilir.

· Mezuniyet Başarı Bursu: Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.00 olan adaylara yüzde 20 oranında karşılıksız burs verilir.

· Yabancı Dil Bursu: Aşağıda belirtilen İngilizce Dil Yeterlilik sınavlarının birinden yeterli puanları alan adaylara %10 oranında karşılıksız burs verilir:

 • TOEFL-IBT: 96
 • YDS: 80
 • Pearson PTE Akademik: 78
 • BAU Proficiency Exam: 80

· Kamu Çalışanları Bursu: Kamu kurumlarında çalışan lisansüstü programı öğrencilerine, yüzde 50 oranında burs verilir.

· CO-OP Bursu: CO-OP kapsamında anlaşması olan şirketlerin çalışanlarına CO-OP sözleşmesi çerçevesinde belirlenen burs oranı uygulanır.

 

Doktora Bursları

 • Yüksek Onur Bursu: Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans programlarından, ilk üç dereceye girerek mezun olan ve Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden bölüm birincilerine yüzde 100, bölüm ikincilerine yüzde 75, ve bölüm üçüncülerine yüzde 50 oranında karşılıksız burs verilir. Bu burs öğrencinin mezun olduktan sonra en fazla 2 (İKİ) dönem içinde kayıt yapması durumunda, Yüksek Lisans eğitiminin kanuni (azami) süresi kadar geçerlidir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak istedikleri takdirde yaz okulu ücretinin tamamını ve yurtdışı eğitim ücretlerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.
 • ALES Bursu: ALES sonucu ilgili puan türünde (eşit ağırlık, sayısal veya sözel) 85 veya üzerinde puan veya aşağıda belirtilen muadili sınavlarda karşılık glen puanı alan adaylara, eğitim ücretinin yüzde 20'si oranında karşılıksız burs verilir.
  • GRE: 158
  • GMAT: 630
 • Mezuniyet Başarı Bursu: Yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylar için: Yüksek Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.50 olan adaylara yüzde 20 oranında, Lisans derecesi ile başvuran adaylar için; Lisans mezuniyet notu 4.00 üzerinden en az 3.50 olan adaylara yüzde 20 oranında karşılıksız burs verilir.
 • Yabancı Dil Bursu: Aşağıda belirtilen İngilizce Dil Yeterlilik sınavlarının birinden yeterli puanları alan adaylara %10 oranında karşılıksız burs verilir:

  • TOEFL-IBT: 96
  • YDS: 80
  • Pearson PTE Akademik: 78

Ödemesini tamamlayan adaylarımız Öğrenci İşleri’ne gidip başvuru dosyasında fotokopilerini vermiş olduğu belgelerin asıllarından oluşan kayıt dosyasını teslim ederek kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimize kayıt işlemi esnasında bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak OIS sisteminde öğrenci hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz programla ilgili bütün soruları için kayıt oldukları programların program kordinatörleri ile irtibata geçmelidirler.

 

*Özel Öğrencilik Durumu

Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, eksik belgelerini tamamlayarak bir programa başvuru yapmaları durumunda geçtikleri program için daha önce alıp başarılı oldukları en fazla 3 (ÜÇ) dersi (üç dersin de not ortalaması en az B olacak) saydırabilirler. Doktora programlarına özel öğrenci statüsünde kayıt alınmamaktadır. Özel öğrenciler normal öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler öğrenci belgesi ve öğrenci pasosu alamazlar. Askerlik durumunda olan adaylarımız özel öğrenci statüsünde kayıt oldukları zaman tecil hakkından faydalanamazlar.

 

Bu içerik 26/06/2019 tarihinde güncellenmiştir.