İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ) ve İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZSİZ) (GÖZTEPE) - Program Yapısı

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz alternatifi bulunmaktadır. Tezsiz program seçeneği toplam 10 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır. Tezli seçenek ise, 8 ders, seminer ve tez çalışmalarından oluşur. Seçmeli dersler öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir. Dönemlik olarak haftasonları seçmeli ders opsiyonu sunulabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın süresi 3 yarıyıl, tezli programın süresi ise 4 ile 6 yarıyıldır. Belirtilen süre içerisinde programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dersler, hafta içi akşamları 19:00-22:00, Cumartesi günleri 10:00-19:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır. Dersler Göztepe Kampüsünde gerçekleşmektedir.