Pazarlama

Program Adı: Pazarlama 

Program Dili/Türü: Türkçe/Tezsiz-Tezli
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Burak Küntay
Koordinatör Yardımcısı: Dilan Çikar
e-posta: dilan.cikar@rc.bau.edu.tr

telefon: 0 212 381 01 67


PROGRAM TANIMI

Pazarlama programı, katılımcıların, modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler. Pazarlama, işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

Başarılı marka yaratabilmenin yanısıra bu markayı yönetebilmek de aynı derecede bilgi ve beceri gerektirir. Pazarlama programı başarılı markalar yaratma ve yönetme konularında karar ve yönetim süreçleri ile ilgili altyapıyı kazandırmak üzere küresel ve yerel arenadaki eğilim ve ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirilmiştir.

Program, katılımcılara stratejik pazarlama ve marka yönetiminin kavramsal boyutları kadar pratik boyutlarını da inceleme ve uygulama fırsatlarını vermektir.“Pazarlama programı, kurumlarını müşteri odaklı yaklaşımla, çağın gerekleri çerçevesinde ileriye götürecek, vizyon sahibi pazarlama yöneticileri yetiştirir.”

Bu içerik 06/11/2018 tarihinde güncellenmiştir.