Sinema ve Televizyon YL Programı

PROGRAM TANIMI

Sinema - Televizyon Yüksek Lisans Programı, kültürel, sosyolojik, psikolojik, tarihsel, siyasal ve dilbilimsel yaklaşımlar arasında iş birliği içeren disiplinler arası bir perspektifle sinema ve televizyon mecralarının incelenmesi ve araştırılması üzerine kurulu ve ayrıca bu mecralarda ürün ortaya koyulmasına zemin sunan bir müfredata sahiptir. Kitlesel medya ürünleri ile "izleyici" arasındaki bağın, "performans ve gösteri" kavramlarının ele alındığı program sinemanın toplumsal yansımaların ışığında farklı filmografiler incelenir. Program, bu amaçla öğrencilere çok geniş bir çeşitlilikte seçmeli dersler sunmaktadır.