e - MBA

PROGRAM TANIMI

Üniversitelerin geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlandırıcı etkisini aşmak ve çağa uyum sağlamak amacıyla başlatılan değişik, yeni ve alternatif öğrenme/öğretme teknikleri bulmanın temelinde telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler ve ileri teknolojinin eğitim ve bilgiye ulaşmada da kullanılma zorunluluğu yatmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki e-MBA programı ile örgün eğitime kayıtlı olmayan bireylere eğitimsel erişim sağlama; zaman ve mekan sınırlaması olmadan, tam zamanlı bir işte çalışan ve coğrafi olarak uzakta yaşayan bireye eğitim olanağı yaratma; öğrenci-öğretmen ve sınıf bileşenlerine alternatif, etlili bir iletişim aracı olarak internet üzerinden öğrenmeyi sağlayan elektronik ortamda farklı etkişim araçlarını kullanma; yaşam boyu eğitim ve kişisel gelişim sağlamak isteyen bireylere bir model sunma; bilgiye etkili ve kısa sürede ulaşma amaçlanmaktadır.