Genel İşletmecilik- Program Yapısı

 

İşletme Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz alternatifi bulunmaktadır. Tezsiz program toplam 10 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır. Tezli program ise, 8 ders, seminer, tez araştırması ve tez çalışmasından oluşur. Her zorunlu ders sadece slotunda bulunduğu dönemde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişiklik göstermekle birlikte her dönem açılmakta olup öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına uygun alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Öğrenciler, yurtdışı kampus olanaklarımız sayesinde ilgili kampüslerde (Silikon Vadisi, Amerika, Honkong, İsrail, Berlin ve Toronto Programları) saha çalışmalarıyla birlikte yoğunlaştırılmış programlar altında seçmeli derslerini yürütebilmektedir.

Öğretim elemanlarının akademik performanslarının yanı sıra sektörel deneyimleri ile birlikte öğrencilerin hem pratik hem de teorik altyapıları oluşmaktadır. CO-OP Kurum partnerliğimiz sebebiyle sınıflardaki öğrenci portföyü yüksek lisans eğitimi sonrasında da öğrencilerimize geniş network gücü sağlayacaktır.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın süresi 3 yarıyıl, tezli programın süresi ise 4 ile 6 yarıyıldır. Belirtilen süre içersinde programı tamamlayamamış olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Dersler, hafta içi akşamları 19:00-22:00, Cumartesi günleri 10:00-19:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dönem itibariyle seçilmiş bulunan ders sayısı kadar haftalık ders bulunmaktadır. Dersler Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşmektedir.

Bologna Süreci kapsamında Türkiye’de Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulaması en önemli çalışma alanlarından biri olmakla birlikte öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü kapsayan iş yüküne bağlı bir kredi sistemidir. Bu bağlamda Bahçeşehir Üniversitesi de kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma ve eğitim kalitesini arttırma çalışmalarını sürdürmektedir.

İşletme Yüksek Lisans programı kapsamında öğrenciler arzu ederlerse anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversiteler bünyesinde Erasmus ya da değişim programlarına katılarak dönemlik derslerini yürütmek için farklı deneyim ve kültüre sahip olma imkanı sağlayabilirler.