UNESCO Barış Kültürü ve İnsan Hakları Araştırmaları Birimi

BAU UNESCO Barış Kültürü ve İnsan Hakları Araştırmaları Birimi,  12 Temmuz 2012 tarihinde, BAU Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Enver Yücel ile UNESCO Başkanı Elena BOKOVA arasında, Paris’teki UNESCO Merkezi’nde imzalanan bir  anlaşma ile kurulmuştur. Birim, Milli Komisyon’la koordinasyon içinde, UNESCOönceliklerine saygı duyarak 3 sene faaliyet gösterecektir.

Genel Amaç: UNESCO’nun hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda, eğitimde barış kültürünün yerleşmesi ve medeniyetler arasında köprülerin kurulmasına aracılık etmek ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için girişimlerde bulunmak, toplumda haklar konusunda farkındalık yaratmak.

Özel Amaç: UNESCO’nun önceliklerini izlemek şartı ile, UNESCO Türkiye Milli Komisyon’u ile işbirliği içerisinde, İnsan hakları konusunda toplumda farkındalık arttırmak ve Barış Kültürünün yerleşmesi konusunda öncü faaliyetlerde bulunarak dünyadaki Üniversitelere örnek oluşturabilecek bir sosyal sorumluluk örneği göstermek. 

Hedef Kitle: Her etkinlikte farklılık arzetmek üzere genel hedef kitlemizi üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve 10-15 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye ve dünyadaki entellektüellerden başlayarak, halka inecek ve barış kültürünün olulturulması ve kültür değerlerinin korunmasında herkesin sorumluluklarının belirlenmesine çalışılacaktır.