Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu Başkanı

Doç.Dr. Ahmet Beşkese

Eğitim Komisyonu Üyeleri

1.Sınıflar: Dr.Öğr.Üyesi Emine Özçınar
2.Sınıflar: Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Keskin Ergen
3.Sınıflar: Dr.Öğr.Üyesi Fatih Özdener
4.Sınıflar: Dr.Öğr.Üyesi Melike Yavuz
5.Sınıflar: Dr.Öğr.Üyesi Demet Koç

Eğitim Komisyonu Üyelerinin Görev Dağılımları

Dr.Öğr.Üyesi Emine Özçınar

Yıl-1 Koordinatörü.  1. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  E-learning uygulamalarında teknik ve akademik personel arasındaki koordinasyonda da sorumludur.

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin KESKİN ERGEN

Yıl-2 Koordinatörü.  2. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  Çarşamba günleri verilecek “Tıpta Felsefe ve Etik”, “İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama” ve “Sanat Seminerleri”  derslerinin planlanmasi ve koordinasyonundan sorumludur. 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Özdener

Yıl-3 Koordinatörü.  3. yıl için eğitim programının planlanması, hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur.  Programda Cuma günleri –öğleden sonra- yapılacak Medical Park Hastane ziyaretlerinin planlanma, koordinasyon ve düzenlenmesinden sormludur. Ayrıca “Klinik Beceriler” derslerinin de planlanması ve uygulanmasından sorumludur.

Dr.Öğr.Üyesi Melike Yavuz

Burs sertifikalı öğrencilerin bir araştırma projesi içerisinde görev almalarının sağlanması; öğrenciler ve araştırma danışmanlığı yapacak öğretim üyeleri arasındaki koordinasyon çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

Dr.Öğr.Üyesi Demet Koç

Programda planlanan yarışma sınavlarına hazırlığa yönelik ölçme ve değerlendirme derslerinin planlanma ve uygulanmasından sorumludur.

Bu içerik 21/03/2019 tarihinde güncellenmiştir.