Yerel Seçim Sonuçları Siyaset Okulu'nda Değerlendirildi

Hükümet Liderlik Okulu (HLO) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu’nun 12. haftasında Yerel Seçimler ardından Türkiye gündemi değerlendirildi.

 İlk oturum A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür’ün “Yerel Seçimler Sonrası Değerlendirme”  konusu ile başladı. Türkiye’nin heyecanlı ve yorucu bir seçim süreci geçirdiğini ifade eden Gür: “Türkiye bir yerel seçim değil bir genel seçim geçiriyor.” söylemlerinin olduğunu vurguladı.  Bu sonuçların Cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl etkileyeceğini insanların merak ettiğini ifade etti. Seçimin sonuçlarını etkileyen pek çok unsur bulunduğunu ifade eden Gür, bu unsurları; MİT, 17 Aralık süreci, Gezi olayı, Uludere şeklinde sıraladı. Bu olaylardaki tutumlarında seçimi etkilediğini vurguladı. Seçim sonrası yaşanan tartışmalara değinerek Türkiye’nin seçim sisteminde hilenin mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

 “Kadınların Karar Alma Mekanizmalarındaki Rolü” konusunun değerlendirildiği 2. oturum Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın katılımıyla gerçekleşti.  Kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolünün Osmanlı dönemine kadar uzanan serüvenini değerlendiren Narlı, Tanzimat döneminden önce kadınların yurttaş bile sayılmadığını belirti. Tanzimat döneminden sonra kadınlar için bir modernleşmenin başladığını ifade etti. Kadınların siyasal süreçlere katılımından bahsederek bugün bu katılımın yüzde 14 olduğunu vurguladı.

 Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Koordinatörü Ceyhun Yağlıcıoğlu’nun “2014 Yerel Seçimler Sonrası Türkiye ve Türkiye Ekonomisi” konusunu değerlendirmesiyle 3. oturum gerçekleşti. Seçim sonrasını değerlendiren Yağlıcıoğlu, iş dünyasının seçim sonucu ile değişiklikler olacağını düşündüğünü;  ancak sonucun değişmediğini ifade etti. Yerel seçimin genel seçim havasında geçtiğini ve Türkiye demokrasisinin bir yol ayrımında olduğunu belirtti. Ayrıca 21. yüzyılda hala seçimlerin dürüstlüğünü tartışmanın anlamsız bir durum olduğunu vurguladı.

 “ Siyaset ve Liderlik” konusunun değerlendirildiği 4. oturum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı, Turkuaz Hareketi Lideri Ali Müfit Gürtuna’nın katılımıyla devam etti. Siyasetin bir toplumu, bir ülkeyi yönetmenin ilim ve sanatı olduğunu belirtti. Türkiye ilim kısmının önemsenmediğini, sanat kısmının ise zanaata dönüştüğünü vurguladı. Geleceğe yönelik vizyonlar oluşturulmasının ve özellikle artan nüfus, enerji, gıda güvenliği gibi konularda geleceğe yönelik çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Ancak yönetim ve liderlik kabiliyetinin kullanımı ile bu konularda dünyayla yarışılabileceğini belirtti.

 Son oturumda Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar, Euronews İstanbul Temsilcisi Dr. Bora Bayraktar  “Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye” konusunu değerlendirildi. Ortadoğu’da pek çok yerde çalıştığını belirten Bayraktar, 1990’lı yıllarda Ortadoğu’da bir ABD hegemonyası ve İsrail-Filistin barış süreci olduğunu belirtti. Türkiye’nin ise bu yıllarda PKK ile mücadele ettiğini ve bu dönemde dış politika yapmanın zor olduğunu vurguladı. Ancak son dönemlerde bölgelerdeki durumun değişmeye başladığını bunun dış politikayı da etkilediğini sözlerine ekledi.

  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
  • http://content.bahcesehir.edu.tr/bau,siyaset,okul,hlo,
Bu içerik 05/06/2014 tarihinde güncellenmiştir.