Bilimadamı Newton İlahiyatçı Yönüyle İlk Kez Türkçede

 

Newton’un din – bilim ilişkisini ele aldığı kitabı, “Kutsal Kitabın Yorumu” adıyla ilk kez Türkçeye çevrildi. İngiliz bilim adamının kendi kaleminden notlarını içeren ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından dilimize kazandırılan kitap ilk kez 18. yüzyılda yayımlanmıştı

İngiliz bilim adamı Isaac Newton tarafından kaleme alınan “Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John” kitabı “Kutsal Kitabın Yorumu” ismiyle Türkçeye çevrildi. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından Newton’un doğumunun 370. yılında yayınlanan kitap, din – bilim ilişkisine ışık tutuyor. Isaac Newton’un kutsal metinlere dair yorumlarını içeren kitap ilk kez 1733 yılında Londra’da yayımlanmıştı. “Kutsal Kitabın Yorumu”yla ilk kez Newton’un bir kitabı da Türkçeye çevrilmiş oldu. Ayrıca Newton’un bu kitabı dünyada tam olarak ilk kez bir yabancı dile çevrildi.

Ortaya koyduğu bilimsel yasalar ile 17. yüzyıl bilim çalışmalarını doğrudan etkilediği kabul edilen ve pozitif düşüncenin kurucuları arasında gösterilen Newton’un çok az bilinen bir yönü de ilahiyatçı kimliğidir. Çalışmaları 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı’nın ilham kaynağı olmasına karşın Newton Eski ve Yeni Ahit’e en az din adamları kadar hakim olan dindar bir Hıristiyan’dır.

Newton’un yazılı eserlerinin büyük çoğunluğunu bilimsel çalışmalarından ziyade ilahiyat ve İncil ile ilgili çalışmaları oluşturur. Ancak Hıristiyanlık anlayışı kiliseninkinden farklı olduğu için çalışmalarını ve düşüncelerini gizli tutmuştur. Bu çalışmaları dikkate alındığında Newton, bir ilahiyatçı, din felsefecisi ve dinler tarihçisidir.

Newton hayattayken ilahiyatla ilgili çalışmalarının hiçbiri yayınlanmamıştı.

Bu içerik 14/03/2013 tarihinde güncellenmiştir.