IGUL Online

Çevrimiçi ortamda geçirilen zamanın ve teknolojinin sunduğu imkanların artması sayesinde çevrimiçi platformlarda dersler, eğitimler, konferanslar, toplantılar kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu doğrultuda IGUL Online platformu geliştirilmiş ve katılımcılarının faydasına sunulmuştur. BAU Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte geliştirilen bu platform uçtan uca şifreleme yöntemi ile toplantıların güvenliğini sağlamakta ve barındırdığı teknoloji sayesinde toplantı bitiminde toplantıda gerçekleştirilen konuşmaları yazılı olarak sunmaktadır. IGUL web sayfasında yer alan hukuk kaynakları, çevrimiçi kitaplar, yapılmış olan etkinliklere ilişkin kayıtlar ve güncel hukuk mevzuatı yer almaktadır. IGUL, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında güncel mevzuatı basılı hale getirerek genç hukukçulara, hukuk uygulayanlara ve barolara yazılı metin olarak da sunmaktadır. Böylece öğrencilerimizin de mevzuat ihtiyacı bir ölçüde karşılanmış olmaktadır.